Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 155 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009108
31 marca 2010106
30 czerwca 2010111
30 września 2010113
31 grudnia 2010118
31 marca 2011117
30 czerwca 2011121
30 września 2011125
31 grudnia 2011128
31 marca 2012130
30 czerwca 2012133
30 września 2012137
31 grudnia 2012136
31 marca 2013138
30 czerwca 2013135
30 września 2013144
31 grudnia 2013150
31 marca 2014152
30 czerwca 2014155
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.