Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (26,5% ogółu), mazowieckie (20,0% ogółu) oraz małopolskie (8,4% ogółu).

śląskie4126,5%
mazowieckie3120,0%
małopolskie138,4%
wielkopolskie127,7%
dolnośląskie127,7%
łódzkie85,2%
podkarpackie85,2%
świętokrzyskie63,9%
zachodniopomorskie63,9%
kujawsko-pomorskie53,2%
lubuskie42,6%
warmińsko-mazurskie31,9%
opolskie21,3%
pomorskie21,3%
lubelskie21,3%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
podkarpackie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubelskie
pomorskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (66,7% ogółu), mazowieckie (6,7% ogółu) oraz podkarpackie (6,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 15 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie1066,7%
mazowieckie16,7%
podkarpackie16,7%
małopolskie16,7%
świętokrzyskie16,7%
opolskie16,7%
kujawsko-pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
lubelskie00,0%
pomorskie00,0%
dolnośląskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
łódzkie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.