Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,
 • produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak:
  • wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit, spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
 • produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak:
  • mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,
 • produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),
 • produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego,
 • produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,
 • produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 419 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009347
31 marca 2010356
30 czerwca 2010359
30 września 2010363
31 grudnia 2010364
31 marca 2011369
30 czerwca 2011381
30 września 2011376
31 grudnia 2011372
31 marca 2012381
30 czerwca 2012386
30 września 2012391
31 grudnia 2012391
31 marca 2013400
30 czerwca 2013407
30 września 2013419
31 grudnia 2013415
31 marca 2014420
30 czerwca 2014419
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (11,2% ogółu).

mazowieckie7116,9%
śląskie4811,5%
małopolskie4711,2%
łódzkie327,6%
wielkopolskie296,9%
zachodniopomorskie286,7%
dolnośląskie286,7%
pomorskie266,2%
opolskie194,5%
podkarpackie163,8%
kujawsko-pomorskie153,6%
lubuskie153,6%
warmińsko-mazurskie133,1%
świętokrzyskie133,1%
lubelskie112,6%
podlaskie81,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (42,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17942,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16238,7%
spółki cywilne4510,7%
spółki jawne133,1%
spółki akcyjne102,4%
spółki komandytowe71,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32076,4%
własność prywatna krajowa pozostała317,4%
własność zagraniczna296,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych133,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej92,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej61,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,0% podmiotów) i od 10 do 49 (17,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych32778,0%
od 10 do 49 zatrudnionych7217,2%
od 50 do 249 zatrudnionych194,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z)1 243 168 687,91486 539 350,801 587 012 006,8413 766 458,911,12,80,960,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (533,0 mln zł), PAROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (284,4 mln zł) oraz ICOPALSPÓŁKA AKCYJNA (232,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 306 175,4554 666 405,29532 980 352,514 698 390,281,88,60,979,4
PAROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ372 961 000,0095 323 000,00284 350 000,22-5 456 000,00-1,5-5,7-1,974,4
ICOPALSPÓŁKA AKCYJNA159 496 549,0291 138 408,80232 328 219,752 091 698,791,32,30,942,9
Grupa Kapitałowa CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA110 845 177,7488 500 684,62145 310 855,6710 363 920,069,411,77,120,2
IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 455 285,9512 382 901,9976 590 639,632 141 232,469,517,32,844,9
CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)101 712 645,8483 149 961,0675 412 513,323 269 023,223,23,94,318,3
PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH "IZOLACJA-MATIZOL" SPÓŁKA AKCYJNA28 918 784,2316 981 023,4974 034 955,19675 832,002,34,00,941,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "IZOLMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 679 228,4828 080 333,6647 950 998,92-230 138,94-0,7-0,8-0,514,1
CHEMOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 133 997,551 813 735,9935 342 466,48183 384,822,010,10,580,1
STYROPIAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 289 482,5913 264 804,9334 832 730,70738 508,122,65,62,153,1
IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA13 688 317,666 781 695,0333 187 203,381 069 955,257,815,83,250,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 934 851,738 153 443,4432 047 911,002 507 773,3328,130,87,88,8
PRZEDSIĘBIORSTWO TOPIENIA BAZALTU W STARACHOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 694 308,4916 842 358,3531 784 611,172 742 746,8612,116,38,625,8
RYTM-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 620 568,7811 656 099,1229 308 463,60240 922,140,92,10,856,2
SOPREMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 073 922,5510 285 035,2525 382 309,37-116 584,18-0,2-1,1-0,585,1
CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 646 375,6213 696 201,9818 558 347,091 054 732,024,77,75,739,5
EUCOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 120 300,10-19 633 100,0012 842 300,00-2 917 400,00-22,214,9-22,7100,0
POLLYTAG SPÓŁKA AKCYJNA45 436 895,5541 957 044,0010 077 986,761 072 383,782,42,610,67,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.