Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję artykułów kuchennych, stołowych i toaletowych, z tworzyw sztucznych,
 • produkcję różnych wyrobów z tworzyw sztucznych:
  • nakryć głowy, izolacji, elementów oświetleniowych, wyposażenia biur i szkół, imitacji skóry, elementów ubioru i odzieży zgrzewanej, części obuwia, okuć meblowych, statuetek, pasów napędowych, taśm przenośnikowych, taśm samoprzylepnych, tapet, kopyt szewskich, cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych artykułów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji toreb podróżnych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.12.Z,
 • produkcji obuwia z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.20.Z,
 • produkcji mebli z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z,
 • produkcji materaców niepokrytych komórkowym tworzywem sztucznym, sklasyfikowanej w 31.03.Z,
 • produkcji wyrobów sportowych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.30.Z,
 • produkcji gier i zabawek z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z,
 • produkcji przyrządów medycznych, włączając dentystyczne, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • produkcji elementów optycznych z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • produkcji kasków ochronnych i innego osobistego sprzętu ochronnego z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 32.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 424 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 542
31 marca 20105 587
30 czerwca 20105 621
30 września 20105 641
31 grudnia 20105 611
31 marca 20115 580
30 czerwca 20115 491
30 września 20115 470
31 grudnia 20115 406
31 marca 20125 389
30 czerwca 20125 356
30 września 20125 393
31 grudnia 20125 355
31 marca 20135 338
30 czerwca 20135 380
30 września 20135 464
31 grudnia 20135 419
31 marca 20145 423
30 czerwca 20145 424
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (15,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie1 11720,6%
śląskie82115,1%
wielkopolskie5229,6%
małopolskie4969,1%
dolnośląskie4187,7%
łódzkie4007,4%
kujawsko-pomorskie3486,4%
pomorskie2634,8%
zachodniopomorskie2274,2%
podkarpackie1823,4%
lubuskie1592,9%
lubelskie1232,3%
warmińsko-mazurskie1041,9%
opolskie921,7%
świętokrzyskie811,5%
podlaskie711,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,7% podmiotów), spółki cywilne (14,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 67167,7%
spółki cywilne79014,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością75213,9%
spółki jawne1192,2%
spółki komandytowe410,8%
spółki akcyjne280,5%
spółdzielnie140,3%
spółki komandytowo-akcyjne90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,6% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 86189,6%
własność zagraniczna2384,4%
własność prywatna krajowa pozostała1693,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej551,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych531,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej190,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,1%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,5% podmiotów) i od 10 do 49 (9,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 69386,5%
od 10 do 49 zatrudnionych5389,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1683,1%
powyżej 250 zatrudnionych250,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)5 309 207 944,393 031 701 953,175 513 711 554,91431 217 601,118,114,27,842,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 94 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to 3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (390,4 mln zł), Grupa Kapitałowa DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (263,3 mln zł) oraz PLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (253,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 829 499,86451 406 943,44390 365 504,6761 586 232,2411,813,615,813,7
Grupa Kapitałowa DECORA SPÓŁKA AKCYJNA270 253 000,00141 822 000,18263 270 000,004 343 000,001,63,11,747,5
PLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ254 787 948,41183 039 004,84253 038 290,8419 432 138,927,610,67,728,2
PACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 096 700,0044 466 400,28252 499 500,0020 359 200,0010,645,88,176,9
HANPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 606 903,5825 903 229,16208 977 579,644 173 645,844,016,12,075,2
ROSTI (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ105 959 000,2940 676 000,00200 864 000,006 863 000,006,516,93,461,6
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA260 468 000,00126 435 000,00184 628 000,005 859 000,272,34,63,251,5
ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 384 313,5120 230 162,15131 126 521,516 118 001,295,430,24,782,0
YORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 006 425,4458 156 945,08116 779 600,6113 398 519,9913,023,011,543,5
Grupa Kapitałowa RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA143 416 000,0084 862 000,28112 394 000,0014 124 000,009,916,612,640,8
FIRMA ANDRZEJ KACZMAREK45 695 907,1113 100 890,38110 142 469,39936 717,692,17,20,971,3
JOKEY PLASTIK BLACHOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 442 022,7972 042 037,23106 865 868,637 302 063,708,810,16,813,7
ILPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)52 566 000,2428 541 000,00104 800 000,004 115 000,007,814,43,945,7
SIRMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 815 000,1750 293 000,00101 674 000,0033 120 000,0027,465,932,658,4
LYS FUSION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)91 146 722,0475 002 666,57101 147 077,1111 452 148,5612,615,311,317,7
Grupa Kapitałowa T & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 006 870,3128 990 870,0095 891 540,00-767 830,00-1,1-2,7-0,860,3
NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 435 501,7413 449 371,3692 767 762,6312 684 052,1420,394,313,778,5
OKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 873 539,4721 484 030,9491 838 843,08-751 465,17-1,3-3,5-0,863,5
T & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 508 810,0030 348 650,0090 863 370,00589 950,360,81,90,757,0
GENDERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 653 480,6533 949 203,7387 248 327,891 275 098,212,23,81,541,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.