Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do pakowania towarów:

  • torebek, worków, pojemników, pudełek, skrzynek, gąsiorów, butelek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji toreb bagażowych i torebek, z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanej w 15.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 950 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 799
31 marca 20102 856
30 czerwca 20102 881
30 września 20102 906
31 grudnia 20102 936
31 marca 20112 944
30 czerwca 20112 892
30 września 20112 898
31 grudnia 20112 889
31 marca 20122 876
30 czerwca 20122 875
30 września 20122 882
31 grudnia 20122 904
31 marca 20132 883
30 czerwca 20132 889
30 września 20132 917
31 grudnia 20132 920
31 marca 20142 928
30 czerwca 20142 950
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (12,2% ogółu).

mazowieckie62221,1%
wielkopolskie36412,3%
śląskie36012,2%
łódzkie32511,0%
małopolskie2187,4%
kujawsko-pomorskie1866,3%
dolnośląskie1695,7%
pomorskie1475,0%
podkarpackie1314,4%
zachodniopomorskie1073,6%
lubelskie772,6%
warmińsko-mazurskie551,9%
świętokrzyskie531,8%
lubuskie511,7%
podlaskie491,7%
opolskie361,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 84162,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością53718,2%
spółki cywilne40813,8%
spółki jawne1013,4%
spółki akcyjne291,0%
spółki komandytowe190,6%
spółki komandytowo-akcyjne80,3%
spółdzielnie50,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 62388,9%
własność prywatna krajowa pozostała1264,3%
własność zagraniczna1123,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,5% podmiotów) i od 10 do 49 (12,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 43582,5%
od 10 do 49 zatrudnionych37512,7%
od 50 do 249 zatrudnionych1294,4%
powyżej 250 zatrudnionych110,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)5 629 157 435,322 627 002 721,616 896 174 565,06272 910 268,254,910,44,053,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 81 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA (597,3 mln zł), ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (552,0 mln zł) oraz CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (388,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA427 709 000,00174 696 000,00597 254 000,007 503 000,151,84,31,359,2
ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 211 116,07328 335 725,21552 026 595,4245 699 348,6011,213,98,319,8
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ175 828 978,7882 838 217,31388 453 240,4913 365 762,397,616,13,452,9
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA342 255 000,0096 569 000,00372 349 000,2812 810 000,003,713,33,471,8
PLAST TEAM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 801 750,0013 780 830,00256 479 290,001 800 300,121,913,10,785,3
Grupa Kapitałowa SUPRAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA251 823 886,18168 879 537,77243 674 153,3514 002 997,615,68,35,832,9
AMCOR FLEXIBLES REFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)275 040 100,00149 522 700,30241 688 800,00-2 028 000,00-0,7-1,4-0,845,6
MARFLEX - M.J. MAILLIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 519 928,03-1 058 034,92219 576 370,79-1 307 180,02-1,2123,6-0,6100,0
Grupa Kapitałowa MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ193 110 480,7593 958 621,17214 259 616,401 522 505,330,81,60,751,3
MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 077 584,8989 620 059,62214 023 985,346 574 571,904,07,33,145,7
RPC SUPERFOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 022 471,5363 780 975,77213 702 865,60-2 272 623,32-1,6-3,6-1,156,0
GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 990 000,0047 567 900,00203 111 100,096 596 600,005,113,93,363,4
GRAHAM PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 676 014,64150 385 267,69198 486 014,4520 078 830,3110,913,410,118,6
MONDI SOLEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 919 108,2653 362 065,40167 740 419,238 739 447,887,116,45,256,6
VIVA MANUFACTURING (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)88 507 180,71-2 453 694,21146 782 079,0315 550 068,6517,6-633,710,6100,0
B + K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 344 851,8942 801 514,75140 825 687,759 613 993,0014,122,56,837,4
FUJI SEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 110 780,88195 087 575,74129 601 672,4716 614 860,078,18,512,84,9
CONSTANTIA TEICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 303 668,3077 726 307,85124 610 727,109 781 256,558,912,67,929,5
STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA80 434 150,3629 881 523,63121 126 093,141 288 011,111,64,31,162,9
CURVER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 830 000,0052 508 000,00120 411 000,096 487 000,008,412,45,431,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.