Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję półproduktów z tworzyw sztucznych, takich jak:
    • płyty, arkusze, bloki, folie, klisze, taśmy itp. (samoprzylepne lub nie),
  • produkcję wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych, takich jak:
    • tuby, rury i węże, tulejki; łączniki rur i węży,
  • produkcję folii lub arkuszy z celofanu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.16.Z,
  • produkcji wyrobów z kauczuku syntetycznego lub naturalnego, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 22.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 945 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009732
31 marca 2010765
30 czerwca 2010793
30 września 2010808
31 grudnia 2010838
31 marca 2011841
30 czerwca 2011868
30 września 2011871
31 grudnia 2011874
31 marca 2012884
30 czerwca 2012891
30 września 2012903
31 grudnia 2012889
31 marca 2013903
30 czerwca 2013922
30 września 2013945
31 grudnia 2013936
31 marca 2014949
30 czerwca 2014945
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,1% ogółu), mazowieckie (13,4% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

śląskie15216,1%
mazowieckie12713,4%
wielkopolskie11011,6%
dolnośląskie10210,8%
kujawsko-pomorskie848,9%
pomorskie707,4%
łódzkie697,3%
małopolskie667,0%
podkarpackie404,2%
zachodniopomorskie262,8%
lubelskie242,5%
warmińsko-mazurskie161,7%
opolskie161,7%
świętokrzyskie151,6%
lubuskie141,5%
podlaskie141,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza50753,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością26227,7%
spółki cywilne9810,4%
spółki jawne373,9%
spółki komandytowe161,7%
spółki akcyjne151,6%
spółki komandytowo-akcyjne60,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,5% podmiotów), własność zagraniczna (5,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych78983,5%
własność zagraniczna515,4%
własność prywatna krajowa pozostała515,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej181,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych181,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej101,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,5%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,9% podmiotów) i od 10 do 49 (15,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych72776,9%
od 10 do 49 zatrudnionych15015,9%
od 50 do 249 zatrudnionych586,1%
powyżej 250 zatrudnionych101,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)4 599 173 815,532 532 696 604,255 628 773 239,60330 901 069,617,213,15,944,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 51 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA (409,9 mln zł) oraz VITA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (236,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)962 914 454,86444 641 650,361 214 667 867,1759 095 792,616,113,34,953,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA352 986 435,23227 799 204,76409 898 033,7479 757 534,6122,635,019,535,5
VITA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ301 824 876,8471 512 621,29236 713 041,711 644 606,350,52,30,776,3
ALUPOL PACKAGING KĘTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 053 000,14162 957 000,00219 451 000,0013 319 000,006,38,26,123,5
ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA290 199 000,00233 349 000,24206 413 000,0027 039 000,009,311,613,119,6
KRONOSPAN HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)255 107 612,27170 208 859,23197 546 996,19841 609,750,30,50,433,3
DR. SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 724 806,4652 755 903,51197 088 067,1313 548 468,2713,525,76,947,6
PACCOR PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)97 826 504,5735 356 210,42179 356 162,078 300 139,828,523,54,663,9
JELENIA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 948 603,6577 099 068,82178 214 775,9925 087 435,0922,232,514,131,7
KNAUF INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 788 500,0087 184 300,00177 758 600,412 022 500,001,72,31,128,4
HOBAS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 630 563,4981 838 056,71172 491 218,8428 357 029,3823,934,716,431,0
TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 935 600,3747 482 400,00158 947 800,00737 200,001,11,60,531,1
MAGNAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 324 700,0056 920 400,00139 774 000,007 382 200,229,913,05,323,4
MULTILAYER PIPE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 374 000,0066 010 000,13120 941 000,0012 646 000,0013,019,210,532,2
FLEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 845 465,7452 322 084,58118 844 329,9210 252 079,8012,519,68,636,1
INSTALPLAST ŁASKSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 573 613,3640 115 286,43108 711 852,346 301 515,6012,215,75,822,2
FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH FABIOS SPÓŁKA AKCYJNA93 347 047,4661 618 158,48106 263 821,1210 836 826,9211,617,610,234,0
ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA AKCYJNA66 991 498,4429 207 403,42101 448 078,413 910 721,975,813,43,956,4
PROFIL WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE61 581 919,8117 736 356,4384 939 122,12-1 528 872,13-2,5-8,6-1,871,2
INTER$ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 335 380,6113 605 600,6579 288 248,572 787 211,296,720,53,567,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.