Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (15,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie1 11720,6%
śląskie82115,1%
wielkopolskie5229,6%
małopolskie4969,1%
dolnośląskie4187,7%
łódzkie4007,4%
kujawsko-pomorskie3486,4%
pomorskie2634,8%
zachodniopomorskie2274,2%
podkarpackie1823,4%
lubuskie1592,9%
lubelskie1232,3%
warmińsko-mazurskie1041,9%
opolskie921,7%
świętokrzyskie811,5%
podlaskie711,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubuskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), kujawsko-pomorskie (14,9% ogółu) oraz dolnośląskie (13,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 94 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1414,9%
kujawsko-pomorskie1414,9%
dolnośląskie1313,8%
śląskie1212,8%
łódzkie1212,8%
wielkopolskie99,6%
podkarpackie44,3%
pomorskie33,2%
małopolskie33,2%
warmińsko-mazurskie22,1%
opolskie22,1%
podlaskie22,1%
lubuskie22,1%
świętokrzyskie11,1%
zachodniopomorskie11,1%
lubelskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.