Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,6% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 86189,6%
własność zagraniczna2384,4%
własność prywatna krajowa pozostała1693,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej551,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych531,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej190,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,1%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (45,7% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (27,7% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (9,6% największych podmiotów).

własność zagraniczna4345,7%
własność krajowych osób fizycznych2627,7%
własność prywatna krajowa pozostała99,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej55,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych44,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej22,1%
własność skarbu państwa11,1%
własność samorządowa11,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (53,1% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (16,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (14,9% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 595 158 365,53 zł53,1%
własność prywatna krajowa pozostała505 240 536,59 zł16,8%
własność krajowych osób fizycznych447 008 023,02 zł14,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190 011 735,86 zł6,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej153 742 666,57 zł5,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80 438 970,76 zł2,7%
własność samorządowa20 381 259,27 zł0,7%
własność skarbu państwa8 494 427,21 zł0,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3 684 669,52 zł0,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.