Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję medykamentów, takich jak:
  • różne frakcje krwi, włączając frakcje zawierające przeciwciała,
  • szczepionki,
  • leki, włączając preparaty homeopatyczne,
 • produkcję chemicznych środków antykoncepcyjnych do użycia zewnętrznego i środków antykoncepcyjnych opartych na hormonach,
 • produkcję medycznych preparatów diagnostycznych, włączając testy ciążowe,
 • produkcję radioaktywnych substancji diagnostycznych w żywym organizmie (ustroju),
 • produkcję substancji farmaceutycznych w procesach biotechnologicznych,
 • produkcję impregnowanej lub powlekanej substancjami leczniczymi waty, gazy, bandaży, opatrunków itp.,
 • przygotowanie produktów roślinnych (kruszenie, sortowanie, mielenie) dla zastosowań farmaceutycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji herbat ziołowych (mięty, werbeny, rumianku itp.), sklasyfikowanej w 10.83.Z,
 • produkcji wypełniaczy dentystycznych oraz cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • produkcji prześcieradeł chirurgicznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 46.46.Z,
 • sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sklasyfikowanej w 47.73.Z,
 • badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii dotyczących substancji farmaceutycznych, sklasyfikowanych w 72.11.Z,
 • pakowania wyrobów farmaceutycznych i medycznych wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 415 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009293
31 marca 2010314
30 czerwca 2010328
30 września 2010327
31 grudnia 2010338
31 marca 2011340
30 czerwca 2011349
30 września 2011350
31 grudnia 2011361
31 marca 2012372
30 czerwca 2012384
30 września 2012387
31 grudnia 2012396
31 marca 2013402
30 czerwca 2013411
30 września 2013410
31 grudnia 2013420
31 marca 2014416
30 czerwca 2014415
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,6% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz łódzkie (10,6% ogółu).

mazowieckie12329,6%
małopolskie4711,3%
łódzkie4410,6%
śląskie378,9%
dolnośląskie307,2%
pomorskie286,7%
wielkopolskie286,7%
lubelskie174,1%
kujawsko-pomorskie133,1%
podkarpackie133,1%
świętokrzyskie112,7%
warmińsko-mazurskie92,2%
zachodniopomorskie81,9%
opolskie51,2%
podlaskie20,5%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (44,1% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (32,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (7,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18344,1%
indywidualna działalność gospodarcza13532,5%
spółki akcyjne317,5%
spółki jawne276,5%
spółki cywilne225,3%
spółki komandytowe71,7%
spółdzielnie61,4%
spółki komandytowo-akcyjne41,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (67,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych28167,7%
własność prywatna krajowa pozostała5212,5%
własność zagraniczna378,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej194,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych112,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej61,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność skarbu państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (73,3% podmiotów) i od 10 do 49 (12,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych30473,3%
od 10 do 49 zatrudnionych5012,0%
od 50 do 249 zatrudnionych409,6%
powyżej 250 zatrudnionych215,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)9 666 635 367,556 227 406 012,999 990 712 106,27762 523 617,357,912,27,635,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 43 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA (3,5 mld zł), SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł) oraz US PHARMACIASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (488,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA2 096 432 000,261 221 312 000,003 473 584 000,00225 444 000,0010,818,56,541,7
SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 072 630 961,00444 127 171,001 798 050 702,3951 182 905,004,811,52,958,6
US PHARMACIASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 709 426,7569 954 258,11488 161 506,09100 010 033,8237,6143,020,573,7
ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA875 815 195,30826 057 214,61478 159 801,44115 180 629,4513,213,924,15,7
Grupa Kapitałowa ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ445 517 192,5130 010 002,23402 994 364,921 489 151,040,35,00,493,3
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ473 135 844,44359 816 720,77394 165 479,9412 870 164,942,73,63,324,0
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA417 505 055,87153 007 814,97351 637 299,5064 312 349,6215,442,018,363,4
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 284 743,3698 620 679,63284 341 732,0313 910 306,348,514,14,940,0
Grupa Kapitałowa BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ162 916 506,4596 841 054,60271 662 463,2512 577 562,687,713,04,640,6
ANPHARMPRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (*)274 896 000,00250 383 000,00241 540 500,0020 958 300,277,68,48,78,9
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA334 045 772,12203 356 275,35214 947 487,42-17 414 832,13-5,2-8,6-8,139,1
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA536 705 682,19446 660 181,85208 577 831,3331 567 037,165,97,115,116,8
FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 510 400,0097 928 400,00199 934 700,4219 256 900,009,419,79,652,4
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ277 344 499,46248 056 574,47177 596 238,79-1 121 856,79-0,4-0,5-0,610,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA512 283 618,40388 653 032,49177 551 393,002 033 257,280,40,51,224,1
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 949 161,5238 221 500,29176 822 751,897 915 161,365,020,74,575,7
POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA252 905 177,03134 750 438,43171 734 039,1323 258 841,329,217,313,546,7
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 153 850,7372 361 834,05162 997 940,1926 580 459,1626,836,716,327,0
PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA300 858 023,18254 503 983,15157 009 925,2017 790 160,085,97,011,315,4
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" SPÓŁKA AKCYJNA161 751 199,91133 916 770,8698 989 273,016 258 144,653,94,76,317,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.