Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych, niewulkanizowanych termoplastycznych elastomerów, zmieszanych i połączonych żywic w formach podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich przetworzenia.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, takich jak:
  • polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
  • poliamidy,
  • żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany,
  • żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry,
  • silikony,
  • wymieniacze jonowe polimerowe,
 • produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznych i syntetycznych włókien i przędzy, sklasyfikowanej w 20.60.Z,
 • rozdrabniania wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 38.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 455 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009381
31 marca 2010396
30 czerwca 2010411
30 września 2010417
31 grudnia 2010420
31 marca 2011419
30 czerwca 2011421
30 września 2011424
31 grudnia 2011435
31 marca 2012437
30 czerwca 2012441
30 września 2012446
31 grudnia 2012447
31 marca 2013448
30 czerwca 2013454
30 września 2013446
31 grudnia 2013448
31 marca 2014455
30 czerwca 2014455
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), wielkopolskie (13,2% ogółu) oraz śląskie (12,5% ogółu).

mazowieckie7817,1%
wielkopolskie6013,2%
śląskie5712,5%
kujawsko-pomorskie449,7%
małopolskie398,6%
łódzkie316,8%
dolnośląskie296,4%
pomorskie224,8%
zachodniopomorskie214,6%
podkarpackie214,6%
lubuskie153,3%
świętokrzyskie102,2%
opolskie102,2%
warmińsko-mazurskie92,0%
lubelskie71,5%
podlaskie20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (49,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22749,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16736,7%
spółki cywilne337,3%
spółki jawne112,4%
spółki akcyjne61,3%
spółki komandytowe61,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,7%
spółdzielnie10,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,8% podmiotów), własność zagraniczna (10,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych34575,8%
własność zagraniczna4910,8%
własność prywatna krajowa pozostała265,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych102,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej81,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
pozostałe20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,1% podmiotów) i od 10 do 49 (14,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36079,1%
od 10 do 49 zatrudnionych6514,3%
od 50 do 249 zatrudnionych245,3%
powyżej 250 zatrudnionych61,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)4 061 879 345,151 552 722 309,505 067 751 414,7885 857 600,862,15,51,761,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,0 mld zł), BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł) oraz ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SPÓŁKA AKCYJNA (472,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 403 474 900,00943 772 400,003 028 827 200,0097 692 300,364,110,43,260,7
BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 311 754 300,26865 650 900,002 949 405 500,0080 772 700,003,59,32,762,6
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SPÓŁKA AKCYJNA354 961 143,37214 580 872,38472 331 009,477 329 019,662,13,41,639,6
RHODIA POLYAMIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 090 600,005 047 800,00424 292 700,00-2 494 699,74-1,1-49,4-0,697,8
LERG SPÓŁKA AKCYJNA154 082 993,3572 059 537,11290 140 952,846 143 021,694,08,52,153,2
MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA285 511 558,87133 717 481,31204 509 367,741 936 189,510,71,51,053,2
POLYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 239 200,204 027 898,71143 618 814,701 376 331,901,134,21,096,7
EUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 637 483,4443 171 941,3894 281 853,53-8 267 862,33-8,0-19,2-8,858,3
TENSHO POLAND CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 685 632,6238 551 315,2287 889 906,58-6 360 794,12-5,2-16,5-7,268,6
NORDFOLIEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 877 708,5520 116 945,2176 114 635,882 606 517,564,413,03,465,8
SSANG GEUM MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 776 761,3714 805 163,1370 122 497,215 919 892,8720,640,08,448,6
POLIMARKY MAREK KYC SPÓŁKA JAWNA66 466 721,3039 097 866,5457 760 198,51946 705,521,42,41,641,2
DYNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 644 627,32-1 300 905,0337 534 236,24-2 671 700,47-14,3205,4-7,1100,0
THERMAFLEX IZOLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 876 800,0016 460 800,0035 679 000,302 443 500,009,414,86,936,4
SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 813 000,2746 173 000,0032 377 000,00-2 153 000,00-3,1-4,7-6,733,9
KARTPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 880 167,6211 257 620,4430 831 427,302 323 167,6111,720,67,543,4
STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 703 486,006 527 810,9825 965 884,24-456 524,40-2,2-7,0-1,868,5
STEPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 329 207,763 852 425,7718 973 549,86-4 002 204,43-9,2-103,9-21,191,1
ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 547 956,4518 923 837,6315 922 881,93467 341,242,22,52,912,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.