Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200923
31 marca 201024
30 czerwca 201024
30 września 201023
31 grudnia 201022
31 marca 201122
30 czerwca 201123
30 września 201122
31 grudnia 201122
31 marca 201223
30 czerwca 201223
30 września 201221
31 grudnia 201219
31 marca 201319
30 czerwca 201319
30 września 201319
31 grudnia 201319
31 marca 201419
30 czerwca 201419
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa lubuskie (21,1% ogółu), mazowieckie (15,8% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (15,8% ogółu).

lubuskie421,1%
mazowieckie315,8%
kujawsko-pomorskie315,8%
dolnośląskie210,5%
wielkopolskie210,5%
łódzkie210,5%
lubelskie15,3%
podkarpackie15,3%
pomorskie15,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
małopolskie00,0%
podlaskie00,0%
śląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,2% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (21,1% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1263,2%
indywidualna działalność gospodarcza421,1%
spółki akcyjne210,5%
spółki cywilne15,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (57,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (21,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1157,9%
własność prywatna krajowa pozostała421,1%
własność zagraniczna210,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej15,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej15,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (63,2% podmiotów) i od 10 do 49 (21,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1263,2%
od 10 do 49 zatrudnionych421,1%
powyżej 250 zatrudnionych210,5%
od 50 do 249 zatrudnionych15,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60)247 615 121,1279 522 152,90274 634 998,9810 166 448,764,112,83,767,9
Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z)247 615 121,1279 522 152,90274 634 998,9810 166 448,764,112,83,767,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA (191,5 mln zł) oraz ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA (158,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA169 719 645,7123 357 223,44191 513 834,995 925 466,823,525,43,186,2
ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH "STILON" SPÓŁKA AKCYJNA160 420 641,7828 278 731,38158 576 114,876 579 518,364,123,34,282,4
MONOSUISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 991 737,5724 366 019,1251 838 361,752 642 273,205,310,85,151,3
TORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 223 000,0013 373 000,0033 891 000,00-556 999,83-2,8-4,2-1,633,9
ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 979 742,3513 504 402,4030 329 523,311 501 657,208,811,15,020,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.