Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,
  • drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych,  albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych  maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek,  włączając szybkie drukowanie,
  • drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,
  • drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,
  • produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,
  • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 850 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 094
31 marca 201010 084
30 czerwca 201010 122
30 września 201010 198
31 grudnia 201010 301
31 marca 201110 218
30 czerwca 201110 067
30 września 20119 945
31 grudnia 20119 905
31 marca 20129 852
30 czerwca 20129 790
30 września 20129 781
31 grudnia 20129 834
31 marca 20139 814
30 czerwca 20139 817
30 września 20139 862
31 grudnia 20139 905
31 marca 20149 878
30 czerwca 20149 850
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,7% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie2 82728,7%
małopolskie1 05110,7%
śląskie1 02410,4%
wielkopolskie9249,4%
dolnośląskie6386,5%
pomorskie5886,0%
łódzkie5545,6%
kujawsko-pomorskie4324,4%
lubelskie3203,2%
zachodniopomorskie2963,0%
podkarpackie2722,8%
świętokrzyskie2362,4%
opolskie1921,9%
lubuskie1741,8%
warmińsko-mazurskie1711,7%
podlaskie1511,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (65,8% podmiotów), spółki cywilne (19,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 48565,8%
spółki cywilne1 91119,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 13811,6%
spółki jawne1671,7%
spółki komandytowe540,5%
spółki akcyjne450,5%
spółdzielnie230,2%
spółki komandytowo-akcyjne140,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne30,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 17593,1%
własność prywatna krajowa pozostała3703,8%
własność zagraniczna1171,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych580,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej410,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej270,3%
własność skarbu państwa90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność samorządowa30,0%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,1% podmiotów) i od 10 do 49 (5,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 16893,1%
od 10 do 49 zatrudnionych5435,5%
od 50 do 249 zatrudnionych1281,3%
powyżej 250 zatrudnionych110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)4 381 220 786,532 180 299 784,794 737 164 488,04533 184 288,1112,224,511,350,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (735,2 mln zł), R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA681 014 000,00108 991 000,00735 242 000,00194 618 000,2928,6178,626,584,0
R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ515 171 646,82357 318 574,92712 882 116,091 425 081,830,30,40,230,6
Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 514 000,00343 332 000,00712 254 000,2110 074 000,002,02,91,432,9
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA632 952 875,67377 304 466,09583 215 224,55102 761 645,7716,227,217,640,4
R.R.DONNELLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ285 938 315,36182 214 868,49337 579 807,6766 813 790,3223,436,719,836,3
AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)227 107 000,19174 907 500,00251 078 700,0035 213 200,0015,520,114,023,0
EURODRUK - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 646 600,00-12 976 700,00154 476 700,00-9 548 599,68-5,673,6-6,2100,0
IMPRESS DECOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 818 185,3359 389 549,14143 211 429,4512 861 179,9811,321,79,047,8
SAMINDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 197 036,4944 272 300,68139 603 359,304 914 325,715,111,13,554,5
R.R.DONNELLEY STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 831 296,96143 337 349,96121 719 860,839 529 939,095,96,77,811,4
AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 559 264,2369 046 426,32103 788 251,785 574 929,086,28,15,422,9
EMSUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 840 403,7657 679 600,3195 846 031,195 367 562,246,39,35,632,8
SKANEM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 358 000,2316 323 000,0090 963 000,003 321 000,004,720,43,776,8
DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA87 902 207,5352 837 903,7790 358 779,72-693 978,67-0,8-1,3-0,839,9
ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 767 718,0536 160 281,6176 836 407,336 361 876,4511,617,68,334,0
BOXES PRESTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 409 453,0535 692 643,7270 875 434,069 333 763,2713,926,213,247,1
MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA88 040 978,0055 366 177,2869 380 226,187 051 650,518,012,710,237,1
EDICA SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 762 201,1625 082 106,2966 648 908,792 328 647,593,39,33,564,1
TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 896 010,6429 519 515,6960 169 085,68610 150,330,82,11,062,1
ELANDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 262 968,0520 913 687,6955 237 419,00-1 777 200,75-5,0-8,5-3,240,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.