Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję makaronów, pierogów i klusek, gotowanych lub surowych, nadziewanych lub nienadziewanych,
  • produkcję kuskusu,
  • produkcję konserwowanych lub mrożonych wyrobów makaronowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowych dań zawierających kuskus, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
  • produkcji zup zawierających makaron, sklasyfikowanej w 10.89.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 858 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009809
31 marca 2010829
30 czerwca 2010832
30 września 2010840
31 grudnia 2010845
31 marca 2011853
30 czerwca 2011849
30 września 2011841
31 grudnia 2011843
31 marca 2012845
30 czerwca 2012847
30 września 2012849
31 grudnia 2012861
31 marca 2013856
30 czerwca 2013846
30 września 2013856
31 grudnia 2013853
31 marca 2014855
30 czerwca 2014858
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), małopolskie (15,9% ogółu) oraz śląskie (13,4% ogółu).

mazowieckie17119,9%
małopolskie13615,9%
śląskie11513,4%
dolnośląskie617,1%
wielkopolskie556,4%
lubelskie475,5%
łódzkie455,2%
zachodniopomorskie435,0%
podkarpackie394,5%
pomorskie293,4%
warmińsko-mazurskie242,8%
lubuskie232,7%
kujawsko-pomorskie212,4%
opolskie202,3%
świętokrzyskie192,2%
podlaskie101,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,7% podmiotów), spółki cywilne (23,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza53862,7%
spółki cywilne19723,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9010,5%
spółki jawne232,7%
spółki komandytowe40,5%
spółdzielnie30,3%
spółki akcyjne30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych79893,0%
własność prywatna krajowa pozostała323,7%
własność zagraniczna151,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,8% podmiotów) i od 10 do 49 (12,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych72884,8%
od 10 do 49 zatrudnionych11012,8%
od 50 do 249 zatrudnionych182,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z)420 882 486,63214 818 057,22539 289 575,6849 100 584,9511,722,99,149,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (292,8 mln zł), Grupa Kapitałowa MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (150,0 mln zł) oraz MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (125,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA215 262 023,2885 753 847,90292 752 071,2439 173 790,3918,245,713,460,2
Grupa Kapitałowa MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA132 206 000,0064 516 000,00149 969 000,383 170 000,002,44,92,151,2
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA117 705 000,0061 798 000,00124 990 000,00279 000,180,20,50,247,5
CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 976 036,9832 220 869,3748 512 626,024 273 003,6510,713,38,819,4
GOLIARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 652 413,6410 489 489,1838 769 064,00740 141,033,47,11,951,6
RYSZARD KACZOROWSKI "MAKARONY BABUNI"26 287 013,0824 555 850,7734 265 814,874 634 650,8217,618,913,56,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.