Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję sucharów, herbatników i pozostałych suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich,
  • produkcję konserwowanych ciast i ciastek,
  • produkcję słodkich lub słonych przekąsek (paluszków, krakersów, precli itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji przekąsek ziemniaczanych, sklasyfikowanej w 10.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 687 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009801
31 marca 2010803
30 czerwca 2010810
30 września 2010801
31 grudnia 2010794
31 marca 2011794
30 czerwca 2011771
30 września 2011744
31 grudnia 2011738
31 marca 2012732
30 czerwca 2012731
30 września 2012719
31 grudnia 2012711
31 marca 2013702
30 czerwca 2013706
30 września 2013705
31 grudnia 2013696
31 marca 2014688
30 czerwca 2014687
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (14,6% ogółu), mazowieckie (14,6% ogółu) oraz śląskie (12,1% ogółu).

małopolskie10014,6%
mazowieckie10014,6%
śląskie8312,1%
podkarpackie8011,6%
łódzkie507,3%
lubelskie497,1%
dolnośląskie405,8%
wielkopolskie365,2%
pomorskie243,5%
świętokrzyskie233,3%
opolskie213,1%
kujawsko-pomorskie213,1%
podlaskie182,6%
lubuskie152,2%
zachodniopomorskie142,0%
warmińsko-mazurskie131,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,4% podmiotów), spółki cywilne (18,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza45666,4%
spółki cywilne12818,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8011,6%
spółki jawne152,2%
spółki akcyjne30,4%
spółki komandytowe30,4%
spółdzielnie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych62390,7%
własność prywatna krajowa pozostała273,9%
własność zagraniczna213,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,5% podmiotów) i od 10 do 49 (13,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych56081,5%
od 10 do 49 zatrudnionych9113,2%
od 50 do 249 zatrudnionych294,2%
powyżej 250 zatrudnionych71,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z)1 073 031 859,06556 145 454,981 435 864 093,00127 894 186,8911,923,08,948,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 14 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (322,2 mln zł), BAHLSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (271,5 mln zł) oraz DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (176,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LU POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA295 971 341,47175 145 840,39322 184 222,5332 243 601,2010,918,410,040,8
BAHLSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA99 033 522,425 386 411,30271 537 696,206 371 392,026,4118,32,494,6
DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 761 128,25137 194 365,31176 002 322,6641 371 645,7225,130,223,516,7
LAJKONIK SNACKS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA131 301 966,1181 597 884,71175 189 540,4325 400 781,9619,431,114,537,9
Grupa Kapitałowa LAJKONIK SNACKS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 158 500,0068 438 200,00174 394 700,3518 652 700,0013,927,310,749,0
Grupa Kapitałowa DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA113 121 650,0236 464 678,69160 051 962,673 414 467,013,09,42,167,8
DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA90 056 751,1237 186 180,58132 131 175,883 893 543,224,310,53,058,7
CUKIERNIA MISTRZA JANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 582 915,893 430 432,76123 883 926,53-3 029 021,34-13,4-88,3-2,584,8
VANDEMOORTELE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 891 294,66-8 221 498,7947 957 304,39-5 050 510,83-16,961,4-10,5100,0
JANUSZ WIESŁAW CHOJECKI ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JANUSZ CHOJECKI33 465 383,2811 167 771,7647 540 158,052 382 352,607,121,35,066,6
ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 248 064,4213 247 317,2238 439 982,69-63 724,81-0,3-0,5-0,245,4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPOMET" SPÓŁKA JAWNA - ANDRZEJ NOWOTARSKI, JAN MĘDRZAK, MAREK ADAMCZYK, JACEK KAMIŃSKI13 327 132,353 964 283,5529 981 464,581 328 435,2910,033,54,470,3
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA24 978 778,8114 127 667,8827 384 914,40-287 071,59-1,2-2,0-1,143,4
GRODCONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 731 828,713 576 991,7722 032 219,84403 378,353,811,31,866,7
CUPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 133 933,221 685 370,9421 599 166,25110 199,440,66,50,591,2
LAJKONIK SNACKS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 547 819,9376 656 437,160,0022 819 186,5320,129,80,032,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.