Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję lodów i innych deserów mrożonych, np. sorbetów.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 942 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009610
31 marca 2010674
30 czerwca 2010799
30 września 2010747
31 grudnia 2010642
31 marca 2011698
30 czerwca 2011890
30 września 2011845
31 grudnia 2011706
31 marca 2012749
30 czerwca 2012931
30 września 2012849
31 grudnia 2012698
31 marca 2013715
30 czerwca 2013918
30 września 2013816
31 grudnia 2013695
31 marca 2014737
30 czerwca 2014942
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (13,4% ogółu), mazowieckie (11,3% ogółu) oraz dolnośląskie (11,1% ogółu).

małopolskie12613,4%
mazowieckie10611,3%
dolnośląskie10511,1%
śląskie747,9%
wielkopolskie737,7%
lubelskie687,2%
podkarpackie565,9%
łódzkie555,8%
pomorskie505,3%
zachodniopomorskie464,9%
kujawsko-pomorskie373,9%
podlaskie373,9%
opolskie363,8%
lubuskie252,7%
świętokrzyskie242,5%
warmińsko-mazurskie242,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,2% podmiotów), spółki cywilne (17,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza69073,2%
spółki cywilne16417,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością667,0%
spółki jawne101,1%
spółki akcyjne50,5%
spółki komandytowe50,5%
spółdzielnie10,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych83989,1%
własność prywatna krajowa pozostała838,8%
własność zagraniczna91,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych88694,1%
od 10 do 49 zatrudnionych384,0%
od 50 do 249 zatrudnionych161,7%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja lodów (PKD 10.52.Z)167 178 849,1566 925 450,75355 566 364,3226 629 078,7615,939,87,560,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (144,1 mln zł) oraz LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (119,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 710 225,2340 555 621,35144 145 883,07-1 803 305,66-1,6-4,5-1,364,0
LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA31 091 360,2515 456 243,43119 195 477,4315 405 243,4349,699,712,950,3
ZIELONA BUDKA /MIELEC/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 087 193,048 768 569,0397 508 668,653 744 090,306,242,73,885,4
NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 479 883,2826 610 727,9076 273 872,561 532 761,852,85,82,051,2
MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI "ICE MASTRY" SPÓŁKA JAWNA21 520 412,5816 089 910,9262 588 346,255 946 984,0927,637,09,525,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.