Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
  • produkcję wyrobów z mięsa:
    • kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, "andouillettes" (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego), zamrożonych, sklasyfikowanej w 10.85.Z,
  • produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
  • handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 46.32.Z,
  • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 920 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 883
31 marca 20101 904
30 czerwca 20101 917
30 września 20101 931
31 grudnia 20101 954
31 marca 20111 954
30 czerwca 20111 941
30 września 20111 958
31 grudnia 20111 954
31 marca 20121 935
30 czerwca 20121 933
30 września 20121 961
31 grudnia 20121 953
31 marca 20131 941
30 czerwca 20131 937
30 września 20131 930
31 grudnia 20131 924
31 marca 20141 909
30 czerwca 20141 920
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,4% ogółu), mazowieckie (16,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

śląskie31516,4%
mazowieckie31016,1%
wielkopolskie21010,9%
małopolskie1568,1%
łódzkie1558,1%
kujawsko-pomorskie944,9%
dolnośląskie864,5%
zachodniopomorskie834,3%
świętokrzyskie804,2%
pomorskie804,2%
podlaskie784,1%
lubelskie764,0%
podkarpackie593,1%
lubuskie552,9%
warmińsko-mazurskie482,5%
opolskie351,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 14059,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością33417,4%
spółki cywilne28314,7%
spółki jawne1135,9%
spółki komandytowe241,3%
spółki akcyjne160,8%
spółdzielnie50,3%
spółki komandytowo-akcyjne40,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 70889,0%
własność prywatna krajowa pozostała934,8%
własność zagraniczna703,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych241,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,1% podmiotów) i od 10 do 49 (16,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 46276,1%
od 10 do 49 zatrudnionych32416,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1065,5%
powyżej 250 zatrudnionych281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z)3 165 382 564,341 362 859 823,517 119 319 357,79210 919 563,956,715,53,056,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 48 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (1,2 mld zł), CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa DROSED SPÓŁKA AKCYJNA (648,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)433 327 398,8591 169 123,271 241 293 751,09-3 247 836,75-0,8-3,6-0,379,0
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA383 275 895,56133 681 682,461 045 493 272,9632 996 631,398,624,73,265,1
Grupa Kapitałowa DROSED SPÓŁKA AKCYJNA250 981 000,00132 963 000,24648 311 000,0028 808 000,0011,521,74,447,0
Grupa Kapitałowa PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA467 696 000,00126 413 000,17550 697 000,003 025 000,000,72,40,673,0
ZAKŁADY MIĘSNE "MADEJ & WRÓBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 466 222,6349 373 570,30478 602 678,596 590 425,825,613,41,458,3
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA168 316 000,00101 509 000,00398 837 000,3813 084 000,007,812,93,339,7
Grupa Kapitałowa TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA210 308 490,0380 949 266,35320 405 981,7518 657 659,768,923,15,861,5
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA56 416 472,6429 167 410,24317 981 045,4513 692 826,9524,347,04,348,3
Grupa Kapitałowa GZELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ157 081 482,9580 322 485,68306 909 504,95-108 500,12-0,1-0,1-0,048,9
GZELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ136 123 684,4876 743 217,79300 513 240,9928 565 308,5021,037,29,543,6
Grupa Kapitałowa MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA242 395 473,95109 496 006,07284 248 172,56125 193,270,10,10,054,8
Grupa Kapitałowa KONSPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ168 600 030,8722 413 641,14271 471 656,556 646 223,673,929,72,586,7
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA166 508 742,2665 808 950,10244 030 437,5411 513 943,276,917,54,760,5
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA216 905 313,4317 098 840,23197 250 582,184 239 077,792,024,82,292,1
KREATINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 326 982,80-9 152 932,68185 771 737,45-657 214,83-0,87,2-0,4100,0
Grupa Kapitałowa WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA95 097 207,4555 810 923,68183 251 254,0422 140 690,7623,339,712,141,3
MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 434 584,4317 924 528,79170 111 872,552 678 588,375,014,91,666,5
KONSPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ235 124 325,61145 658 508,64160 085 892,114 536 793,241,93,12,838,1
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA87 065 558,2457 927 453,71137 836 304,7718 874 340,8421,732,613,733,5
ZAKŁADY MIĘSNE "PAMSO" SPÓŁKA AKCYJNA50 687 986,7338 834 313,37132 766 236,311 385 231,662,73,61,023,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.