Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
  • produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
  • wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
  • produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 418 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009392
31 marca 2010402
30 czerwca 2010395
30 września 2010396
31 grudnia 2010400
31 marca 2011386
30 czerwca 2011382
30 września 2011390
31 grudnia 2011391
31 marca 2012402
30 czerwca 2012400
30 września 2012397
31 grudnia 2012401
31 marca 2013405
30 czerwca 2013404
30 września 2013407
31 grudnia 2013416
31 marca 2014418
30 czerwca 2014418
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (13,4% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz mazowieckie (8,1% ogółu).

wielkopolskie5613,4%
śląskie5012,0%
mazowieckie348,1%
dolnośląskie327,7%
pomorskie317,4%
łódzkie307,2%
warmińsko-mazurskie307,2%
lubuskie286,7%
świętokrzyskie286,7%
małopolskie266,2%
kujawsko-pomorskie153,6%
podkarpackie133,1%
podlaskie122,9%
zachodniopomorskie122,9%
lubelskie122,9%
opolskie92,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,7% podmiotów) oraz spółki jawne (9,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza19245,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12429,7%
spółki jawne419,8%
spółki cywilne399,3%
spółki akcyjne112,6%
spółki komandytowe61,4%
spółdzielnie30,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36386,8%
własność prywatna krajowa pozostała286,7%
własność zagraniczna143,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych51,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (60,8% podmiotów) i od 10 do 49 (23,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25460,8%
od 10 do 49 zatrudnionych9723,2%
od 50 do 249 zatrudnionych5412,9%
powyżej 250 zatrudnionych133,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z)2 009 352 790,42851 730 808,865 737 142 405,09113 954 876,035,713,42,057,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (776,0 mln zł), Grupa Kapitałowa INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (768,3 mln zł) oraz ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (401,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA386 458 000,00155 652 000,00776 006 000,003 289 000,220,92,10,459,7
Grupa Kapitałowa INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA391 909 000,00158 393 000,00768 323 000,294 733 000,001,23,00,659,6
ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 523 193,2869 398 151,61401 582 754,3213 077 355,798,818,83,353,6
SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA113 642 045,4053 463 375,07373 466 340,081 150 807,651,02,20,353,0
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)197 719 652,4185 923 617,83371 208 751,0614 072 951,757,116,43,856,5
KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "EXDROB" - SPÓŁKA AKCYJNA83 922 689,0838 815 921,39366 767 217,45484 009,840,61,30,153,8
PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "DROBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 086 996,3131 826 853,76296 920 232,15393 066,840,41,20,166,5
STORTEBOOM HAMROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 887 994,3233 281 758,26271 173 739,4414 922 037,1219,244,85,557,3
ROLDROB SPÓŁKA AKCYJNA83 480 300,0038 172 200,00251 154 300,2115 599 700,0018,740,96,254,3
DROP SPÓŁKA AKCYJNA85 502 080,7930 672 811,35235 478 196,494 886 373,255,715,92,164,1
IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 884 995,7216 273 590,44230 521 987,011 390 179,192,78,50,668,0
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 041 197,774 810 194,49216 014 523,72462 155,521,39,60,286,7
BOMADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)74 328 805,7435 689 815,29209 977 345,64-2 393 907,48-3,2-6,7-1,152,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSPOL-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 992 553,4217 946 854,03193 859 540,502 027 306,612,511,31,178,1
JERZY PIÓRKOWSKI UBOJNIA DROBIU "PIÓRKOWSCY", ZAKŁAD UBOJU32 884 395,467 428 868,05173 084 854,183 091 744,809,441,61,877,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INDYK-MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA38 578 183,2317 150 277,54140 576 969,414 636 295,8912,027,03,355,5
UBOJNIA DROBIU "WYRĘBSKI" GRZEGORZ WYRĘBSKI22 041 233,213 446 795,77107 923 707,201 167 911,065,333,91,184,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO-HANDLOWE "PROSPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 960 083,139 861 965,9897 925 396,90232 911,311,02,40,257,1
AVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 828 945,7727 340 859,8790 447 627,751 776 775,163,66,52,044,0
UBOJNIA DROBIU "BRYCHCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 339 613,355 274 281,9183 863 251,49585 265,705,211,10,753,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.