Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych,
  • wydobywanie siarki rodzimej,
  • wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia,
  • wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,
  • wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,
  • wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wydobywania soli, sklasyfikowanego w 08.93.Z,
  • prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 20.13.Z,
  • produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 34 aktywne podmioty działające w tej branży, o 13,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200937
31 marca 201038
30 czerwca 201036
30 września 201034
31 grudnia 201034
31 marca 201133
30 czerwca 201132
30 września 201130
31 grudnia 201128
31 marca 201230
30 czerwca 201230
30 września 201229
31 grudnia 201228
31 marca 201329
30 czerwca 201330
30 września 201331
31 grudnia 201330
31 marca 201433
30 czerwca 201434
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

mazowieckie617,6%
śląskie411,8%
wielkopolskie411,8%
warmińsko-mazurskie411,8%
dolnośląskie411,8%
świętokrzyskie38,8%
małopolskie38,8%
pomorskie25,9%
kujawsko-pomorskie25,9%
lubelskie12,9%
zachodniopomorskie12,9%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (38,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1338,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1235,3%
spółki cywilne720,6%
spółki akcyjne25,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (61,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (14,7% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (8,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2161,8%
własność prywatna krajowa pozostała514,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych38,8%
własność zagraniczna12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,4% podmiotów) i od 10 do 49 (14,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2779,4%
od 10 do 49 zatrudnionych514,7%
powyżej 250 zatrudnionych12,9%
od 50 do 249 zatrudnionych12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z)270 486 221,09221 705 198,73212 962 215,832 649 354,911,01,21,218,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA (194,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA254 317 057,14210 918 900,21194 215 002,391 075 962,580,40,50,617,1
MAGNEZYTY "GROCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA16 169 164,3710 786 298,5218 747 213,851 573 392,339,714,68,433,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.