Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku,
  • kruszenie i rozdrabnianie żwiru,
  • wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 06.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 174 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 607
31 marca 20101 677
30 czerwca 20101 752
30 września 20101 812
31 grudnia 20101 831
31 marca 20111 881
30 czerwca 20111 948
30 września 20111 980
31 grudnia 20111 990
31 marca 20122 017
30 czerwca 20122 075
30 września 20122 069
31 grudnia 20122 050
31 marca 20132 067
30 czerwca 20132 110
30 września 20132 141
31 grudnia 20132 082
31 marca 20142 112
30 czerwca 20142 174
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz łódzkie (9,4% ogółu).

mazowieckie37517,2%
wielkopolskie24511,3%
łódzkie2059,4%
lubelskie1687,7%
podkarpackie1577,2%
kujawsko-pomorskie1486,8%
pomorskie1255,7%
dolnośląskie1245,7%
śląskie1235,7%
podlaskie1074,9%
warmińsko-mazurskie994,6%
małopolskie954,4%
zachodniopomorskie592,7%
świętokrzyskie582,7%
lubuskie532,4%
opolskie331,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 30259,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością46521,4%
spółki cywilne28213,0%
spółki jawne642,9%
spółki komandytowe301,4%
spółki akcyjne190,9%
spółki komandytowo-akcyjne80,4%
spółdzielnie40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 97390,8%
własność prywatna krajowa pozostała994,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych281,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej221,0%
własność zagraniczna160,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,3%
własność samorządowa50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
pozostałe50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,7% podmiotów) i od 10 do 49 (8,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 95089,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1828,4%
od 50 do 249 zatrudnionych371,7%
powyżej 250 zatrudnionych50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)1 912 687 330,591 255 454 492,451 489 001 192,57107 340 663,355,68,67,234,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EUROVIA KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA (234,3 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA (148,5 mln zł) oraz GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (111,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EUROVIA KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA151 769 889,1371 110 641,38234 303 137,129 912 709,416,513,94,253,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA148 406 720,50117 091 521,86148 519 451,2325 447 237,0817,221,717,121,1
GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 993 000,00105 878 000,00111 271 000,007 687 000,284,17,36,943,4
ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW RUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA154 974 490,9774 954 485,7998 026 903,0820 204 815,2713,027,020,651,6
Grupa Kapitałowa SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA85 091 498,8873 501 492,9389 058 891,323 410 681,974,04,63,813,6
OLSZTYŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ202 629 485,95156 271 750,2075 699 338,55-10 191 787,89-5,0-6,5-13,522,9
SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA57 381 052,0051 451 471,8060 040 104,324 024 294,707,07,86,710,3
KOPALNIA PIASKU "KOTLARNIA" SPÓŁKA AKCYJNA63 158 771,2641 367 099,3058 586 956,68-615 709,44-1,0-1,5-1,134,5
Grupa Kapitałowa KOPALNIA PIASKU "KOTLARNIA" SPÓŁKA AKCYJNA63 533 746,7042 080 862,5858 315 062,13357 623,660,60,90,633,8
GRUDZEŃ LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 986 394,9984 444 660,2057 575 251,6213 331 895,9912,615,823,220,3
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE SPÓŁKA AKCYJNA71 034 697,5449 885 851,0251 550 877,165 273 943,497,410,610,229,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET" SPÓŁKA AKCYJNA35 956 658,8923 285 423,3749 394 917,421 122 751,033,14,82,335,2
KRUSZGEO-WIELKOPOLSKIE KOPALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 930 317,3363 595 001,9747 341 271,779 217 545,5813,414,519,57,7
KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA52 874 945,5445 270 250,2143 848 934,334 173 240,367,99,29,514,4
KWARCSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 960 706,3947 452 615,3739 577 524,506 037 167,308,212,715,335,8
TOMASZOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH "BIAŁA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 730 930,8128 707 013,6439 348 259,135 336 356,3514,118,613,623,9
SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 090 859,0418 876 002,6438 550 817,821 118 153,203,35,92,944,6
POLIŃSKI ZENON TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA26 152 333,729 144 673,1238 456 967,63-17 749,35-0,1-0,2-0,165,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW W DZIAŁDOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 749 000,0013 362 700,0033 521 200,001 011 300,063,97,63,048,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 154 168,1527 171 235,4433 508 245,992 140 503,105,57,96,430,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.