Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 97390,8%
własność prywatna krajowa pozostała994,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych281,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej221,0%
własność zagraniczna160,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,3%
własność samorządowa50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
pozostałe50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (40,0% największych podmiotów), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (16,7% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (13,3% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1240,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej516,7%
własność prywatna krajowa pozostała413,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej26,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej26,7%
własność zagraniczna13,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (35,1% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (22,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (12,8% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych440 561 110,31 zł35,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej285 571 236,12 zł22,7%
własność prywatna krajowa pozostała161 193 767,68 zł12,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej106 600 083,88 zł8,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej79 249 719,83 zł6,3%
własność zagraniczna71 110 641,38 zł5,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych63 595 001,61 zł5,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej47 572 931,64 zł3,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.