Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,7% ogółu) oraz zachodniopomorskie (33,3% ogółu).

mazowieckie541,7%
zachodniopomorskie433,3%
świętokrzyskie18,3%
wielkopolskie18,3%
opolskie18,3%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
małopolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
zachodniopomorskie
opolskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
dolnośląskie
łódzkie
śląskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny