Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda,  plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej,
  • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,
  • dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 382 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 451
31 marca 201013 447
30 czerwca 201013 444
30 września 201013 436
31 grudnia 201013 469
31 marca 201113 422
30 czerwca 201113 413
30 września 201113 263
31 grudnia 201113 231
31 marca 201213 203
30 czerwca 201213 185
30 września 201213 493
31 grudnia 201214 376
31 marca 201314 453
30 czerwca 201314 452
30 września 201314 488
31 grudnia 201314 478
31 marca 201414 422
30 czerwca 201414 382
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,7% ogółu), małopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 96613,7%
małopolskie1 57410,9%
śląskie1 2979,0%
wielkopolskie1 2608,8%
podkarpackie1 1107,7%
lubelskie1 0507,3%
łódzkie8866,2%
dolnośląskie8425,9%
pomorskie7655,3%
kujawsko-pomorskie7425,2%
świętokrzyskie5794,0%
warmińsko-mazurskie5643,9%
zachodniopomorskie5373,7%
podlaskie4593,2%
opolskie4092,8%
lubuskie3422,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to szkoły publiczne podstawowe (84,2% podmiotów), szkoły niepubliczne podstawowe (7,0% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (3,1% podmiotów).

szkoły publiczne podstawowe12 11584,2%
szkoły niepubliczne podstawowe1 0137,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne4533,1%
szkoły publiczne artystyczne3272,3%
indywidualna działalność gospodarcza1591,1%
szkoły niepubliczne artystyczne1571,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością660,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne330,2%
spółki cywilne180,1%
państwowe jednostki organizacyjne180,1%
pozostałe230,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (84,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,9% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (4,0% podmiotów).

własność samorządowa12 11884,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 4189,9%
własność krajowych osób fizycznych5804,0%
własność skarbu państwa2511,7%
własność państwowych osób prawnych70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność zagraniczna20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (51,5% podmiotów) i od 0 do 9 (38,4% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych7 40551,5%
od 0 do 9 zatrudnionych5 52238,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1 45410,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.