Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 901 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 912
31 marca 20107 927
30 czerwca 20107 951
30 września 20108 091
31 grudnia 20108 478
31 marca 20118 194
30 czerwca 20118 213
30 września 20118 349
31 grudnia 20118 377
31 marca 20128 390
30 czerwca 20128 439
30 września 20129 238
31 grudnia 201213 317
31 marca 201313 758
30 czerwca 201313 933
30 września 201314 383
31 grudnia 201314 703
31 marca 201414 843
30 czerwca 201414 901
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie2 65117,8%
śląskie1 64411,0%
małopolskie1 4279,6%
wielkopolskie1 3739,2%
dolnośląskie1 0977,4%
pomorskie1 0607,1%
łódzkie8225,5%
podkarpackie7775,2%
lubelskie7244,9%
kujawsko-pomorskie6774,5%
zachodniopomorskie5733,8%
warmińsko-mazurskie4763,2%
świętokrzyskie4433,0%
opolskie3902,6%
podlaskie3872,6%
lubuskie3802,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to przedszkola publiczne (51,9% podmiotów), przedszkola niepubliczne (34,7% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (8,8% podmiotów).

przedszkola publiczne7 72751,9%
przedszkola niepubliczne5 16834,7%
indywidualna działalność gospodarcza1 3048,8%
spółki cywilne2241,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2051,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1981,3%
spółki jawne300,2%
spółki komandytowe160,1%
spółdzielnie160,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne50,0%
pozostałe80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (51,0% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (34,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,0% podmiotów).

własność samorządowa7 60351,0%
własność krajowych osób fizycznych5 15434,6%
własność prywatna krajowa pozostała2 09214,0%
własność skarbu państwa110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,1%
własność zagraniczna70,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (59,0% podmiotów) i od 10 do 49 (40,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 79259,0%
od 10 do 49 zatrudnionych6 01440,4%
od 50 do 249 zatrudnionych930,6%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)1 997 531,581 550 964,621 275 789,24291 047,8514,618,822,822,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MIASTO DZIECI SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MIASTO DZIECI SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 997 531,581 550 964,621 275 789,69291 047,8514,618,822,822,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.