Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,
  • działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 81.10.Z,
  • obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanego w 81.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 164 902 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009141 885
31 marca 2010143 290
30 czerwca 2010145 633
30 września 2010146 786
31 grudnia 2010148 270
31 marca 2011149 253
30 czerwca 2011150 423
30 września 2011151 586
31 grudnia 2011152 926
31 marca 2012154 331
30 czerwca 2012155 542
30 września 2012156 504
31 grudnia 2012157 935
31 marca 2013159 488
30 czerwca 2013160 511
30 września 2013161 465
31 grudnia 2013163 002
31 marca 2014164 033
30 czerwca 2014164 902
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (20,3% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz mazowieckie (9,9% ogółu).

dolnośląskie33 48520,3%
śląskie18 67411,3%
mazowieckie16 2759,9%
pomorskie15 6589,5%
zachodniopomorskie12 8997,8%
wielkopolskie10 4026,3%
warmińsko-mazurskie9 6195,8%
lubuskie9 2725,6%
małopolskie8 2535,0%
opolskie7 2744,4%
kujawsko-pomorskie6 6734,0%
łódzkie5 9833,6%
lubelskie3 5412,1%
podkarpackie2 7531,7%
świętokrzyskie2 2221,3%
podlaskie1 9191,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to wspólnoty mieszkaniowe (93,4% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (2,4% podmiotów) oraz spółdzielnie (2,4% podmiotów).

wspólnoty mieszkaniowe154 01193,4%
indywidualna działalność gospodarcza3 9542,4%
spółdzielnie3 9162,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 6061,0%
spółki cywilne5100,3%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3520,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2400,1%
spółki komandytowo-akcyjne1040,1%
spółki jawne750,0%
spółki komandytowe600,0%
pozostałe740,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 25 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (35,5% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (26,0% podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (23,9% podmiotów).

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych58 54935,5%
własność krajowych osób fizycznych42 79926,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej39 41123,9%
własność prywatna krajowa pozostała9 3415,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4 1882,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 9111,8%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem1 9881,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 6271,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych1 5911,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 3670,8%
pozostałe1 1300,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych163 07598,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 3650,8%
od 50 do 249 zatrudnionych4170,3%
powyżej 250 zatrudnionych450,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)4 496 837 626,682 146 128 103,072 276 555 558,14220 159 632,314,910,39,752,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 52 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (556,0 mln zł), METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (440,1 mln zł) oraz APSYS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (135,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ338 221 824,61224 542 483,44555 959 021,3535 011 387,3810,415,66,333,6
METRO PROPERTIES SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ314 988 615,50221 137 458,93440 102 061,6131 422 872,8710,014,27,129,8
APSYS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 676 353,86898 444,75135 634 727,82778 809,954,486,70,694,9
ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 998 546,6080 355 036,29125 548 066,224 902 702,295,16,13,916,3
TREI REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ751 299 500,00183 085 400,00113 798 600,3544 818 700,006,024,539,475,6
GESTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 186 834,0510 783 438,66105 823 878,938 139 334,1328,975,57,761,7
RODAMCO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (*)57 320 000,0041 685 000,2494 606 000,007 799 000,0013,618,78,227,3
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 590 473,6635 643 488,1282 583 256,64133 460,890,10,40,263,5
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 145 837,5314 314 751,9972 155 984,45-2 602 181,79-3,1-18,2-3,683,0
ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 088 174,586 911 558,4056 331 635,20-9 720 352,38-34,6-140,6-17,375,4
HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 396 748,847 251 703,9154 150 463,362 283 131,542,031,54,293,8
ATRIUM TARGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ520 671 700,00237 243 800,0052 239 400,00107 515 900,2820,745,3205,854,4
GALERIA LODZKA LODZ SHOPINVEST KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA602 035 043,22337 123 793,4348 346 762,417 644 979,711,32,315,844,0
DALKIA ENERGY & TECHNICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 681 977,004 507 510,6445 912 617,641 980 745,7912,643,94,371,3
GEGENBAUER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 145 808,352 916 307,2445 261 855,241 768 183,5814,660,63,976,0
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 830 425,4761 983 558,0940 812 719,381 248 061,370,92,03,156,3
IMPEL TECH SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 023 000,128 504 000,0040 229 000,00223 000,000,92,60,666,0
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 029 344,043 212 849,0939 059 806,53494 036,312,715,41,382,2
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 534 478,084 815 815,9438 322 238,43-762 408,33-6,6-15,8-2,058,3
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 944 942,0215 039 029,2637 492 482,09201 088,080,51,30,561,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.