Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,
  • usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 026 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 515
31 marca 20102 642
30 czerwca 20102 741
30 września 20102 894
31 grudnia 20103 032
31 marca 20113 131
30 czerwca 20113 215
30 września 20113 330
31 grudnia 20113 407
31 marca 20123 391
30 czerwca 20123 460
30 września 20123 494
31 grudnia 20123 555
31 marca 20133 615
30 czerwca 20133 697
30 września 20133 810
31 grudnia 20133 879
31 marca 20143 967
30 czerwca 20144 026
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,3% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie85921,3%
śląskie49212,2%
wielkopolskie43810,9%
dolnośląskie40510,1%
łódzkie3017,5%
małopolskie2466,1%
zachodniopomorskie2005,0%
lubelskie1604,0%
kujawsko-pomorskie1573,9%
pomorskie1543,8%
lubuskie1543,8%
podkarpackie1253,1%
warmińsko-mazurskie1172,9%
świętokrzyskie952,4%
podlaskie771,9%
opolskie461,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 73892,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1804,5%
spółki cywilne882,2%
spółki jawne70,2%
spółki komandytowe50,1%
spółki akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółdzielnie20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,3% podmiotów), własność zagraniczna (0,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 95998,3%
własność zagraniczna320,8%
własność prywatna krajowa pozostała190,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 96098,4%
od 10 do 49 zatrudnionych521,3%
od 50 do 249 zatrudnionych100,2%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)566 601 008,20277 642 173,891 337 764 285,53124 180 851,8321,944,79,351,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (536,9 mln zł), DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (523,2 mln zł) oraz GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (281,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ166 658 186,45-18 000 000,00536 944 294,8045 596 942,2027,4-253,38,5100,0
DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ163 995 266,0188 810 524,57523 240 901,1045 745 288,5027,951,58,745,9
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)211 980 022,88149 654 917,33281 899 658,4153 598 548,1725,335,819,029,4
OPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 282 859,145 444 536,79195 365 212,928 689 209,5915,2159,64,590,5
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 513 000,0018 773 000,00144 988 000,009 610 000,1613,651,26,673,4
UPS SCS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 681 680,95716 737,6194 834 934,17712 293,793,399,40,896,7
POLSKA GRUPA POCZTOWA SPÓŁKA AKCYJNA16 986 826,309 120 588,3249 053 662,865 808 674,3434,263,711,846,3
I.D.MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA17 064 605,903 685 832,2125 155 989,39180 800,081,14,90,778,4
PATRON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 096 748,661 436 037,5223 225 927,21-163 961,73-2,3-11,4-0,779,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.