Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
  • wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,
  • wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 271 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009225
31 marca 2010230
30 czerwca 2010241
30 września 2010247
31 grudnia 2010251
31 marca 2011250
30 czerwca 2011259
30 września 2011254
31 grudnia 2011253
31 marca 2012256
30 czerwca 2012260
30 września 2012262
31 grudnia 2012261
31 marca 2013263
30 czerwca 2013266
30 września 2013267
31 grudnia 2013265
31 marca 2014266
30 czerwca 2014271
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (28,0% ogółu), zachodniopomorskie (25,5% ogółu) oraz opolskie (17,0% ogółu).

dolnośląskie7628,0%
zachodniopomorskie6925,5%
opolskie4617,0%
kujawsko-pomorskie2710,0%
lubuskie114,1%
wielkopolskie103,7%
mazowieckie93,3%
śląskie72,6%
pomorskie62,2%
warmińsko-mazurskie31,1%
świętokrzyskie20,7%
małopolskie20,7%
łódzkie20,7%
lubelskie10,4%
podlaskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,6% podmiotów), spółki cywilne (13,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21378,6%
spółki cywilne3613,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością165,9%
spółki jawne31,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,4%
spółki akcyjne10,4%
spółki komandytowe10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych25995,6%
własność zagraniczna83,0%
własność prywatna krajowa pozostała31,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26296,7%
od 10 do 49 zatrudnionych72,6%
od 50 do 249 zatrudnionych20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z)183 521 459,6188 886 658,7294 566 933,0010 465 531,745,711,811,151,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (408,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA333 493 424,00127 668 047,00408 473 488,0010 950 660,273,38,62,761,7
OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA183 521 459,6188 886 658,7294 566 933,0010 465 532,105,711,811,151,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.