Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:
  • rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,
  • wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,
  • przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,
 • działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,
 • autobusowe przewozy szkolne i pracownicze,
 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 893 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 811
31 marca 201012 818
30 czerwca 201012 883
30 września 201012 804
31 grudnia 201012 688
31 marca 201112 514
30 czerwca 201112 164
30 września 201111 908
31 grudnia 201111 653
31 marca 201211 382
30 czerwca 201211 298
30 września 201211 209
31 grudnia 201211 132
31 marca 201311 006
30 czerwca 201311 067
30 września 201311 009
31 grudnia 201310 894
31 marca 201410 864
30 czerwca 201410 893
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (16,5% ogółu), mazowieckie (15,4% ogółu) oraz śląskie (12,5% ogółu).

małopolskie1 79516,5%
mazowieckie1 67715,4%
śląskie1 36212,5%
dolnośląskie1 0319,5%
lubelskie7617,0%
wielkopolskie6536,0%
podkarpackie5244,8%
zachodniopomorskie4724,3%
pomorskie4644,3%
łódzkie4594,2%
świętokrzyskie3993,7%
opolskie3253,0%
kujawsko-pomorskie2972,7%
warmińsko-mazurskie2942,7%
podlaskie2202,0%
lubuskie1601,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,2% podmiotów), spółki cywilne (9,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 17384,2%
spółki cywilne1 0009,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5124,7%
spółki jawne1421,3%
spółki akcyjne430,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,1%
spółdzielnie50,0%
spółki komandytowe50,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 55896,9%
własność prywatna krajowa pozostała1181,1%
własność zagraniczna760,7%
własność samorządowa300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej260,2%
własność skarbu państwa230,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 48896,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2822,6%
od 50 do 249 zatrudnionych860,8%
powyżej 250 zatrudnionych370,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)1 535 080 425,36806 217 989,102 234 716 342,40-15 039 202,46-1,0-1,9-0,747,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 77 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RYSZARD WÓJCIK PRYWATNE BIURO PODRÓŻY SINDBAD (125,4 mln zł), VEOLIA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (116,8 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (75,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RYSZARD WÓJCIK PRYWATNE BIURO PODRÓŻY SINDBAD41 839 901,9728 972 127,74125 364 585,027 872 471,9118,827,26,330,8
VEOLIA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ193 986 563,32149 316 111,95116 828 892,12-2 772 140,21-1,4-1,9-2,423,0
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 124 150,6420 949 686,1075 014 371,111 179 224,573,45,61,640,4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 162 176,2613 471 940,0772 027 448,53-1 141 879,55-5,2-8,5-1,639,2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA46 114 946,2110 113 800,7758 034 110,04-1 129 166,46-2,5-11,2-2,078,1
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA19 116 471,407 756 660,7353 524 454,26-3 603 622,59-18,9-46,5-6,759,4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 205 604,669 294 733,4652 259 585,2077 233,980,40,80,256,2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA27 270 250,63-103 416,4651 683 774,18-2 059 265,53-7,61 000,0-4,0100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROŁĘCE SPÓŁKA AKCYJNA19 152 166,324 780 157,5647 617 568,85-201 964,04-1,1-4,2-0,475,0
POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA139 043 394,3991 627 449,6545 571 105,305 068 264,363,75,511,134,1
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MŁAWIE SPÓŁKA AKCYJNA14 907 944,898 646 686,4744 234 910,42-168 136,20-1,1-1,9-0,442,0
ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 020 959,332 618 557,2640 176 119,391 675 784,0723,964,04,262,7
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 979 701,217 167 137,5239 190 768,1518 176,860,10,30,148,7
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 691 562,953 568 137,6338 703 696,87196 573,301,65,50,571,9
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA15 500 113,338 002 195,1136 101 620,86-1 322 093,81-8,5-16,5-3,748,4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA21 316 641,159 722 783,9035 396 254,52-2 329 971,90-10,9-24,0-6,654,4
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 139 289,3326 641 131,8135 228 285,1014 526 835,5830,854,541,243,5
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 163 514,196 407 952,1134 301 132,93572 035,302,88,91,768,2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE SPÓŁKA AKCYJNA18 908 568,1513 015 676,6333 578 312,60-719 170,33-3,8-5,5-2,131,2
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 837 028,6114 385 205,6132 733 587,431 354 353,824,19,44,156,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.