Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach,
  • przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,
  • działalność kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 409 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 334
31 marca 20102 601
30 czerwca 20102 732
30 września 20102 811
31 grudnia 20102 897
31 marca 20112 996
30 czerwca 20113 074
30 września 20113 102
31 grudnia 20113 099
31 marca 20123 105
30 czerwca 20123 136
30 września 20123 187
31 grudnia 20123 258
31 marca 20133 303
30 czerwca 20133 338
30 września 20133 363
31 grudnia 20133 378
31 marca 20143 401
30 czerwca 20143 409
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (31,4% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz mazowieckie (9,2% ogółu).

małopolskie1 07131,4%
śląskie45213,3%
mazowieckie3159,2%
dolnośląskie2597,6%
łódzkie1975,8%
podkarpackie1745,1%
lubelskie1735,1%
zachodniopomorskie1574,6%
wielkopolskie1454,3%
świętokrzyskie1173,4%
kujawsko-pomorskie952,8%
pomorskie732,1%
warmińsko-mazurskie722,1%
opolskie521,5%
lubuskie290,9%
podlaskie280,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 88584,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3309,7%
spółki cywilne912,7%
spółki jawne571,7%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne270,8%
spółki akcyjne110,3%
spółki komandytowe40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,0% podmiotów), własność samorządowa (4,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 16993,0%
własność samorządowa1514,4%
własność zagraniczna310,9%
własność prywatna krajowa pozostała240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,1%
własność skarbu państwa40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,8% podmiotów) i od 10 do 49 (3,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 12891,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1243,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1063,1%
powyżej 250 zatrudnionych511,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)8 804 360 367,344 220 452 285,655 753 302 747,12-2 524 193,90-0,0-0,1-0,052,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 71 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (686,2 mln zł), TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (534,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (468,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ860 337 762,84528 428 408,18686 203 398,4734 373 897,874,06,55,038,6
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 458 409 439,22559 761 567,82534 355 418,5317 057 638,591,23,13,261,6
Grupa Kapitałowa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ632 936 625,89160 934 321,41468 332 306,43-40 470 979,23-6,4-25,2-8,674,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ602 133 172,36153 926 166,64452 387 734,66-39 026 489,55-6,5-25,4-8,674,4
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA723 095 638,49245 400 823,46385 552 620,21458 443,080,10,20,166,1
Grupa Kapitałowa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ584 279 357,26438 721 319,46371 148 856,658 531 013,471,51,92,324,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ562 600 872,98439 917 764,21334 934 556,478 339 356,731,51,92,521,8
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ621 973 783,79223 189 043,63294 627 819,36-4 774 345,11-0,8-2,1-1,664,1
METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ593 012 232,08519 074 857,18271 673 783,4915 093 724,232,62,95,612,5
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ319 764 257,9479 153 823,46205 343 303,392 967 055,630,93,81,475,3
Grupa Kapitałowa MOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ395 286 797,2043 204 264,27198 665 742,47328 267,520,10,80,289,1
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 340 184,3428 490 145,30183 174 034,31-1 644 785,84-2,0-5,8-0,965,4
TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA338 432 958,38118 971 363,45150 897 754,35672 690,030,20,60,564,9
Grupa Kapitałowa MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PILE99 200 860,2150 863 635,75135 237 847,67-12 436 290,90-12,5-24,5-9,248,7
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 276 955,4554 017 184,12117 128 865,80-2 131 544,34-2,1-4,0-1,846,1
MOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 507 913,5040 424 019,01109 222 583,90-2 451 977,39-0,9-6,1-2,286,0
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ235 996 740,90127 333 610,23101 508 687,6153 683,070,00,00,146,0
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 025 255,3649 483 807,3395 196 110,641 425 977,542,12,91,527,3
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 309 772,9853 406 257,5194 958 034,34141 728,340,20,30,235,1
INTERNATIONALE TRANSPORT SPEDITION ADAM MICHALCZEWSKI79 949 964,979 325 962,0885 948 537,991 856 214,782,319,92,288,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.