Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport kolejowy towarów zarówno na sieciach magistralnych jak i na sieciach lokalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przechowywania i magazynowania, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,
  • działalności terminali towarowych; obsługi infrastruktury kolejowej; prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,
  • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 129 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 21,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200984
31 marca 201080
30 czerwca 201084
30 września 201085
31 grudnia 201087
31 marca 201185
30 czerwca 201190
30 września 201193
31 grudnia 201196
31 marca 201295
30 czerwca 201294
30 września 201295
31 grudnia 201299
31 marca 2013103
30 czerwca 2013106
30 września 2013111
31 grudnia 2013120
31 marca 2014124
30 czerwca 2014129
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,4% ogółu), dolnośląskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (11,6% ogółu).

mazowieckie3426,4%
dolnośląskie1612,4%
śląskie1511,6%
zachodniopomorskie97,0%
wielkopolskie86,2%
małopolskie75,4%
lubuskie75,4%
kujawsko-pomorskie53,9%
podkarpackie53,9%
pomorskie53,9%
opolskie43,1%
podlaskie43,1%
lubelskie43,1%
łódzkie32,3%
świętokrzyskie32,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (72,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,7% podmiotów) oraz spółki akcyjne (5,4% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9472,9%
indywidualna działalność gospodarcza1914,7%
spółki akcyjne75,4%
spółki komandytowe32,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych21,6%
spółki cywilne21,6%
spółki jawne21,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (46,5% podmiotów), własność zagraniczna (20,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (17,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6046,5%
własność zagraniczna2720,9%
własność prywatna krajowa pozostała2317,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej75,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych53,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,6%
własność skarbu państwa21,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,6%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (71,3% podmiotów) i od 50 do 249 (12,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9271,3%
od 50 do 249 zatrudnionych1612,4%
od 10 do 49 zatrudnionych118,5%
powyżej 250 zatrudnionych107,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 24 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (4,7 mld zł), PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (4,6 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (595,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 092 327 228,492 167 672 967,534 741 874 707,7553 338 831,741,32,51,147,0
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 037 275 397,652 176 250 787,284 636 374 830,1961 916 651,491,52,91,346,1
Grupa Kapitałowa CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 646 336 000,00107 929 000,00595 836 000,00-192 542 999,76-11,7-178,4-32,393,4
LOTOS KOLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 612 000,0042 702 000,15470 344 000,0022 803 000,0012,553,44,976,6
POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ259 018 228,08160 492 929,44442 872 241,14-3 666 395,74-1,4-2,3-0,838,0
DB SCHENKER RAIL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA632 447 739,28-20 362 379,13416 465 344,70-144 943 085,04-22,9711,8-34,8100,0
CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 346 490 697,5911 257 067,32343 244 092,75-226 415 364,60-16,8-1 000,0-66,099,2
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ553 360 458,89118 724 913,43306 569 697,8326 656 872,114,822,58,778,5
DB SCHENKER RAIL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA419 453 673,10129 707 800,74291 920 230,4944 951 157,9210,734,715,469,1
DB SCHENKER RAIL RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA194 338 438,54128 876 119,63197 870 625,0220 325 257,4710,515,810,333,7
Grupa Kapitałowa CEMET SPÓŁKA AKCYJNA78 303 816,2953 348 896,77153 100 793,7613 306 961,4017,024,98,731,9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 290 485,5667 700 300,93145 141 031,7411 217 832,5510,216,67,738,6
CEMET SPÓŁKA AKCYJNA73 796 141,7551 879 594,25143 039 240,2413 417 176,7918,225,99,429,7
FREIGHTLINER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)30 114 520,549 702 289,03109 607 826,457 608 953,2325,378,46,967,8
RAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 871 729,3397 939 026,5687 222 980,154 401 209,112,64,55,143,0
MAJKOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 734 610,729 414 353,5379 447 307,002 419 629,2714,525,73,143,7
ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 664 493,227 726 841,6968 240 712,59732 832,564,29,51,156,3
CTL EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 517 872,26704 768,0260 526 356,95-13 272 774,27-80,4-1 000,0-21,995,7
STK SPÓŁKA AKCYJNA33 752 079,958 206 291,7159 740 643,422 068 300,746,125,23,575,7
TRANSODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 772 903,8622 238 780,1650 959 868,751 256 545,163,55,72,537,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.