Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • przewozy kolejowe pasażerskie wykonywane na sieciach magistralnych na obszarze kraju,
  • przewozy kolejowe pasażerskie międzymiastowe,
  • działalność wagonów sypialnych i wagonów restauracyjnych wykonywana w ramach przedsiębiorstwa kolejowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu pasażerskiego w ramach miejskiego i podmiejskiego systemu komunikacyjnego, sklasyfikowanego w 49.31.Z,
  • działalności terminali pasażerskich, obsługi infrastruktury kolejowej, prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,
  • obsługi wagonów sypialnych lub wagonów restauracyjnych, kiedy jest ona prowadzona przez oddzielne jednostki, sklasyfikowanej w 55.90.Z, 56.10.A.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 56 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200931
31 marca 201037
30 czerwca 201038
30 września 201038
31 grudnia 201036
31 marca 201140
30 czerwca 201142
30 września 201142
31 grudnia 201144
31 marca 201248
30 czerwca 201249
30 września 201252
31 grudnia 201253
31 marca 201354
30 czerwca 201354
30 września 201357
31 grudnia 201358
31 marca 201455
30 czerwca 201456
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (37,5% ogółu), zachodniopomorskie (14,3% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie2137,5%
zachodniopomorskie814,3%
dolnośląskie58,9%
wielkopolskie47,1%
kujawsko-pomorskie47,1%
śląskie35,4%
lubelskie23,6%
świętokrzyskie23,6%
łódzkie23,6%
pomorskie23,6%
warmińsko-mazurskie11,8%
lubuskie11,8%
małopolskie11,8%
opolskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (64,3% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (28,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3664,3%
indywidualna działalność gospodarcza1628,6%
spółki akcyjne35,4%
spółki komandytowe11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,0% podmiotów), własność samorządowa (14,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (12,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2850,0%
własność samorządowa814,3%
własność prywatna krajowa pozostała712,5%
własność zagraniczna47,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej23,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej11,8%
pozostałe11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,1% podmiotów) i od 10 do 49 (8,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4682,1%
od 10 do 49 zatrudnionych58,9%
powyżej 250 zatrudnionych35,4%
od 50 do 249 zatrudnionych23,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z)4 200 110 267,751 254 964 365,543 371 374 456,60-297 092 012,14-7,1-23,7-8,870,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł), PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł) oraz PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (777,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 421 566 277,10969 142 727,361 954 366 659,23-135 445 516,04-5,6-14,0-6,960,0
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 420 457 940,59970 008 219,391 938 953 637,05-136 217 935,88-5,6-14,0-7,059,9
PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ908 070 089,14-239 684 401,76777 250 778,96-169 550 500,45-18,770,7-21,8100,0
KOLEJE MAZOWIECKIE-KMSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ824 063 436,23493 115 827,94527 946 964,356 780 064,080,81,41,340,2
SKY CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 047 980,495 138 006,96123 485 686,671 939 706,3710,837,81,671,5
KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA29 470 822,1226 386 713,013 737 391,25-43 346,26-0,2-0,2-1,210,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.