Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:

  • sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców,
  • z automatów sprzedających itp.,
  • sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego) bezpośrednio dostarczanych do klientów,
  • działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanych w 47.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 776 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200945 095
31 marca 201043 985
30 czerwca 201043 754
30 września 201043 390
31 grudnia 201042 841
31 marca 201142 052
30 czerwca 201140 512
30 września 201139 307
31 grudnia 201137 922
31 marca 201236 978
30 czerwca 201236 790
30 września 201236 351
31 grudnia 201235 735
31 marca 201335 456
30 czerwca 201335 533
30 września 201337 853
31 grudnia 201337 119
31 marca 201436 897
30 czerwca 201436 776
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), dolnośląskie (17,1% ogółu) oraz śląskie (15,1% ogółu).

mazowieckie6 53417,8%
dolnośląskie6 28217,1%
śląskie5 54315,1%
wielkopolskie2 6797,3%
małopolskie2 1735,9%
pomorskie2 1455,8%
zachodniopomorskie1 8675,1%
kujawsko-pomorskie1 4463,9%
podkarpackie1 3323,6%
lubelskie1 2503,4%
łódzkie1 1683,2%
świętokrzyskie1 1583,1%
warmińsko-mazurskie1 0202,8%
podlaskie8592,3%
lubuskie6901,9%
opolskie6301,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,8% podmiotów), spółki cywilne (15,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29 70980,8%
spółki cywilne5 57215,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2803,5%
spółki jawne1020,3%
spółki komandytowe660,2%
spółki akcyjne240,1%
spółki komandytowo-akcyjne80,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
spółdzielnie60,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych33 10490,0%
własność prywatna krajowa pozostała2 9358,0%
własność zagraniczna5491,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej680,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych510,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej460,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,2% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36 47699,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2820,8%
od 50 do 249 zatrudnionych160,0%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)793 769 772,51393 717 374,711 037 511 799,9466 826 253,538,417,06,450,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (215,9 mln zł), Grupa Kapitałowa ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA (198,2 mln zł) oraz ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA (193,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 049 200,0060 254 900,00215 891 500,3114 610 100,0010,924,36,855,1
Grupa Kapitałowa ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA124 650 000,0066 491 000,00198 233 000,00268 000,160,20,40,146,7
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA122 671 000,1966 948 000,00193 177 000,002 255 000,001,83,41,245,4
CANDELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 447 020,25114 444 998,49146 433 407,6533 777 378,6912,529,523,157,7
EMERSON PROCESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)38 089 400,0024 236 500,2259 521 300,003 362 200,008,813,95,736,4
SIGMA-ALDRICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 646 073,2913 784 825,0646 405 132,301 175 641,326,08,52,529,8
ROPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 673 908,526 253 524,2844 427 878,962 892 769,0517,446,36,562,5
AKUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 947 805,0423 029 064,6238 940 427,52236 854,320,91,00,611,3
AERZEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 221 437,887 910 032,3238 706 585,033 813 347,7619,848,29,958,9
MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 679 274,641 919 450,3538 471 129,10-493 229,20-6,4-25,7-1,375,0
STAPLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 151 653,93-11 408,3836 293 621,05-3 139 432,60-17,31 000,0-8,7100,0
EDO MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 887 506,104 486 271,7331 872 103,75336 846,692,47,51,167,7
AMMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 386 886,913 003 085,4727 843 703,931 357 584,8113,145,24,971,1
AUMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 867 432,498 076 289,4625 570 427,042 437 942,5812,330,29,559,4
PERKINELMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 073 989,565 551 131,3924 858 225,04471 064,623,68,51,957,5
CATERPILLAR GLOBAL MINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 374 432,7225 767 875,7124 453 859,221 105 634,453,94,34,59,2
HALFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 742 704,968 572 081,9923 208 520,131 173 428,1612,013,75,112,0
CAFE+CO DELIKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 358 247,6212 758 585,1914 248 956,53914 081,176,07,26,416,9
BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA10 501 801,486 732 168,307 188 023,55539 042,945,18,07,535,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.