Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gier i zabawek, wykonanych z dowolnych materiałów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej konsoli do gier wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z,
  • sprzedaży detalicznej oprogramowania standardowego, włączając gry wideo, sklasyfikowanej w 47.41.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 731 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 570
31 marca 20101 631
30 czerwca 20101 714
30 września 20101 737
31 grudnia 20101 811
31 marca 20111 786
30 czerwca 20111 820
30 września 20111 792
31 grudnia 20111 793
31 marca 20121 753
30 czerwca 20121 778
30 września 20121 728
31 grudnia 20121 733
31 marca 20131 692
30 czerwca 20131 746
30 września 20131 740
31 grudnia 20131 707
31 marca 20141 704
30 czerwca 20141 731
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie33019,1%
małopolskie19111,0%
wielkopolskie18410,6%
śląskie1729,9%
dolnośląskie1237,1%
pomorskie1056,1%
łódzkie1025,9%
zachodniopomorskie915,3%
kujawsko-pomorskie764,4%
lubelskie683,9%
warmińsko-mazurskie643,7%
podkarpackie583,4%
opolskie502,9%
podlaskie412,4%
świętokrzyskie402,3%
lubuskie362,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,4% podmiotów), spółki cywilne (10,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 47885,4%
spółki cywilne18910,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością543,1%
spółki jawne60,3%
spółki akcyjne20,1%
spółki komandytowe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 69497,9%
własność prywatna krajowa pozostała130,8%
własność zagraniczna100,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 70898,7%
od 10 do 49 zatrudnionych221,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)376 225 137,3357 140 507,81411 508 697,3014 077 864,663,724,63,484,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (411,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 225 137,3357 140 508,19411 508 697,3014 077 864,663,724,63,484,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.