Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • mebli,
  • wyrobów oświetleniowych,
  • artykułów gospodarstwa domowego: naczyń, sztućców, wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki,
  • wyrobów z drewna, korka i wikliny,
  • urządzeń domowych innych niż elektryczne,
  • instrumentów muzycznych i nut,
  • systemów bezpieczeństwa, takich jak: urządzenia zamykające, sejfy i skarbce, z wyłączeniem instalacji i konserwacji,
  • artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej antyków, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 248 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 526
31 marca 20109 660
30 czerwca 20109 724
30 września 20109 752
31 grudnia 20109 825
31 marca 20119 783
30 czerwca 20119 740
30 września 20119 713
31 grudnia 20119 681
31 marca 20129 547
30 czerwca 20129 526
30 września 20129 508
31 grudnia 20129 512
31 marca 20139 410
30 czerwca 20139 370
30 września 20139 383
31 grudnia 20139 333
31 marca 20149 264
30 czerwca 20149 248
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 56116,9%
wielkopolskie95410,3%
śląskie9199,9%
dolnośląskie7578,2%
małopolskie7408,0%
łódzkie6727,3%
pomorskie5526,0%
zachodniopomorskie4955,4%
kujawsko-pomorskie4795,2%
lubelskie4074,4%
podkarpackie3834,1%
warmińsko-mazurskie3323,6%
opolskie2843,1%
świętokrzyskie2532,7%
lubuskie2532,7%
podlaskie2072,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,8% podmiotów), spółki cywilne (17,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 73672,8%
spółki cywilne1 62517,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5796,3%
spółki jawne2542,7%
spółki komandytowe300,3%
spółki akcyjne160,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,0%
spółdzielnie20,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 92196,5%
własność prywatna krajowa pozostała1431,5%
własność zagraniczna961,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej260,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność skarbu państwa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,0% podmiotów) i od 10 do 49 (3,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 87496,0%
od 10 do 49 zatrudnionych3463,7%
od 50 do 249 zatrudnionych210,2%
powyżej 250 zatrudnionych70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)3 481 474 562,711 466 780 818,924 880 923 301,6689 077 731,752,66,11,857,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł), IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł) oraz JYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (968,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 090 874 700,00173 524 900,311 599 772 700,0026 365 900,002,415,21,784,1
IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)339 728 400,00137 990 300,001 599 765 800,5018 420 900,005,413,41,259,4
JYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)949 502 140,72199 768 531,40968 785 511,2458 510 123,236,229,36,079,0
PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ335 472 788,8813 743 551,15818 557 421,32-1 156 709,39-0,3-8,4-0,195,9
MEBLE-BLACK RED WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ310 219 608,2222 844 180,50451 159 432,24-15 487 901,00-5,0-67,8-3,492,6
Grupa Kapitałowa KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MEBLOWE "AGATA" SPÓŁKA AKCYJNA594 741 800,23235 716 961,03409 157 395,5028 610 797,214,812,17,060,4
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MEBLOWE "AGATA" SPÓŁKA AKCYJNA393 965 191,58228 956 647,70397 140 240,0529 258 133,247,412,87,441,9
ABRA SPÓŁKA AKCYJNA (*)106 630 057,4851 436 102,82257 469 784,485 989 925,485,611,72,351,8
Grupa Kapitałowa ADE LINE SPÓŁKA AKCYJNA (*)66 792 141,0924 200 222,7996 593 532,525 092 624,787,621,05,363,8
ADE LINE SPÓŁKA AKCYJNA (*)58 504 749,0725 152 372,6689 911 912,782 246 553,333,88,92,557,0
DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 410 989,38324 127,2546 272 889,89306 493,021,494,60,798,6
MEBLE EMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 269 442,2815 780 053,9742 711 393,31-1 616 970,24-2,9-10,3-3,872,0
MARTELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 510 794,944 695 947,9537 778 610,45-2 943 961,43-16,8-62,7-7,873,2
KINNARPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)69 264 218,1819 120 754,3833 946 134,49146 426,310,20,80,472,4
MEBLE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 290 371,5118 860 729,8825 455 497,23-2 746 933,38-7,4-14,6-10,849,4
ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA30 794 870,6723 935 970,3421 639 947,482 457 962,388,010,311,422,3
MARKSLOJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 807 772,945 493 083,0521 472 439,56-4 393 146,96-14,7-80,0-20,581,6
DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA8 652 398,123 816 957,7018 501 169,2133 660,130,40,90,255,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 210 189,939 251 451,0915 053 848,041 301 840,385,914,18,758,4
KOMANDOR WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 994 447,402 676 517,4811 464 636,05-615 929,72-12,3-23,0-5,446,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.