Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, sklasyfikowanej w 47.43.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 302 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 975
31 marca 20103 842
30 czerwca 20103 830
30 września 20103 789
31 grudnia 20103 789
31 marca 20113 726
30 czerwca 20113 624
30 września 20113 574
31 grudnia 20113 532
31 marca 20123 492
30 czerwca 20123 453
30 września 20123 428
31 grudnia 20123 426
31 marca 20133 390
30 czerwca 20133 356
30 września 20133 331
31 grudnia 20133 318
31 marca 20143 324
30 czerwca 20143 302
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie52615,9%
śląskie35510,8%
małopolskie34410,4%
wielkopolskie3039,2%
dolnośląskie2567,8%
pomorskie2096,3%
łódzkie1865,6%
podkarpackie1845,6%
lubelskie1795,4%
kujawsko-pomorskie1524,6%
zachodniopomorskie1474,5%
opolskie1183,6%
świętokrzyskie1103,3%
warmińsko-mazurskie932,8%
lubuskie762,3%
podlaskie641,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,1% podmiotów), spółki cywilne (23,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 18366,1%
spółki cywilne78523,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2136,5%
spółki jawne1143,5%
spółki komandytowe50,2%
spółki akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 12594,6%
własność prywatna krajowa pozostała1033,1%
własność zagraniczna591,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,9% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 20196,9%
od 10 do 49 zatrudnionych902,7%
od 50 do 249 zatrudnionych70,2%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)1 345 282 265,66226 572 371,504 007 146 749,75-18 122 018,73-1,4-8,0-0,583,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,0 mld zł), DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (497,8 mln zł) oraz HAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (225,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ899 349 056,81126 839 509,892 957 988 157,0219 722 487,482,215,60,785,9
DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ228 648 899,3856 649 205,75497 773 147,973 473 759,611,56,10,775,2
HAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ115 865 850,0739 551 267,64225 874 687,764 486 056,083,911,32,065,9
Grupa Kapitałowa HAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 411 396,2840 096 813,81225 874 687,765 031 602,294,312,62,265,6
DOMAX SPÓŁKA AKCYJNA44 517 372,8917 427 129,80154 477 998,331 511 756,733,48,71,060,9
APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 226 673,32-20 419 116,92111 501 709,55-48 162 099,37-164,8235,9-43,2100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ELDOM" ANDRZEJ ROZWADOWSKI, WIESŁAW ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA27 674 414,256 524 376,2359 531 049,78846 021,053,113,01,476,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.