Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • dywanów i chodników, 
  • zasłon i firanek,
  • pokryć ściennych i podłogowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej płytek podłogowych z korka, sklasyfikowanej w 47.52.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 796 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 464
31 marca 20101 688
30 czerwca 20101 775
30 września 20101 817
31 grudnia 20101 878
31 marca 20111 876
30 czerwca 20111 898
30 września 20111 931
31 grudnia 20111 908
31 marca 20121 907
30 czerwca 20121 910
30 września 20121 880
31 grudnia 20121 887
31 marca 20131 846
30 czerwca 20131 829
30 września 20131 813
31 grudnia 20131 812
31 marca 20141 797
30 czerwca 20141 796
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), śląskie (13,4% ogółu) oraz wielkopolskie (12,4% ogółu).

mazowieckie29316,3%
śląskie24013,4%
wielkopolskie22212,4%
małopolskie1578,7%
łódzkie1438,0%
kujawsko-pomorskie1055,8%
dolnośląskie1025,7%
lubelskie844,7%
pomorskie834,6%
świętokrzyskie734,1%
zachodniopomorskie673,7%
podkarpackie593,3%
warmińsko-mazurskie563,1%
opolskie422,3%
lubuskie351,9%
podlaskie351,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,0% podmiotów), spółki cywilne (12,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 47382,0%
spółki cywilne21612,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością613,4%
spółki jawne341,9%
spółki komandytowe70,4%
spółdzielnie20,1%
spółki akcyjne20,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 75197,5%
własność prywatna krajowa pozostała181,0%
własność zagraniczna170,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 73096,3%
od 10 do 49 zatrudnionych613,4%
od 50 do 249 zatrudnionych30,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z)639 293 014,66434 216 755,43751 125 750,0326 679 794,294,26,13,632,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA (358,0 mln zł) oraz MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (343,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA268 885 000,00129 260 000,00357 990 000,00-23 067 999,81-8,6-17,9-6,451,9
MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA328 317 428,78291 922 726,45343 342 716,3849 339 888,5115,016,914,411,1
CARMEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 711 689,058 777 709,4626 945 570,14373 120,031,24,31,472,3
MIDEN ŁUKASIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI10 378 897,324 256 320,1122 847 463,9334 785,750,30,80,259,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.