Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • drobnych wyrobów metalowych,
  • farb, lakierów i werniksu,
  • szkła płaskiego,
  • pozostałych materiałów budowlanych, takich jak: cegły, drewno, sprzęt sanitarny itp.,
  • płytek podłogowych z korka,
  • okien i drzwi,
  • artykułów i sprzętu dla majsterkowiczów,
  • kosiarek do trawy, niezależnie od rodzaju napędu,
  • saun.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 268 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 619
31 marca 20109 858
30 czerwca 201010 100
30 września 201010 129
31 grudnia 201010 144
31 marca 201110 161
30 czerwca 201110 204
30 września 201110 258
31 grudnia 201110 272
31 marca 201210 262
30 czerwca 201210 293
30 września 201210 284
31 grudnia 201210 239
31 marca 201310 225
30 czerwca 201310 288
30 września 201310 301
31 grudnia 201310 220
31 marca 201410 216
30 czerwca 201410 268
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz łódzkie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 58015,4%
śląskie1 19911,7%
łódzkie9689,4%
wielkopolskie9359,1%
małopolskie9088,8%
dolnośląskie7106,9%
lubelskie6496,3%
podkarpackie6095,9%
kujawsko-pomorskie4304,2%
świętokrzyskie4104,0%
warmińsko-mazurskie3843,7%
pomorskie3843,7%
podlaskie3353,3%
zachodniopomorskie3253,2%
lubuskie2482,4%
opolskie1941,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,2% podmiotów), spółki cywilne (16,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 02978,2%
spółki cywilne1 70016,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3033,0%
spółki jawne2122,1%
spółki komandytowe200,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
spółdzielnie10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 03797,8%
własność prywatna krajowa pozostała950,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych730,7%
własność zagraniczna420,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 00197,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2572,5%
od 50 do 249 zatrudnionych70,1%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)3 761 382 206,213 078 329 531,315 095 207 480,77468 903 239,9712,515,29,218,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,9 mld zł) oraz FLÜGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 633 490 000,003 018 797 000,354 940 638 000,00473 762 000,0013,015,79,616,9
FLÜGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)86 198 162,3647 561 001,5364 901 783,95-4 571 120,59-5,3-9,6-7,044,8
BERNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)17 252 110,254 178 690,5841 232 737,64-667 827,97-3,9-16,0-1,675,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IMBUD" RYSZARD GÓRAL9 237 558,785 354 769,2531 915 385,46553 391,006,010,31,742,0
DOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 204 375,792 438 069,9516 519 574,48-173 202,47-1,1-7,1-1,184,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.