Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • tkanin,
  • przędzy dla celów dziewiarskich,
  • przędzy do produkcji dywanów, kilimów, gobelinów lub haftów,
  • wyrobów tekstylnych,
  • wyrobów pasmanteryjnych, igieł, nici do szycia itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej odzieży, sklasyfikowanej w 47.71.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 667 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 533
31 marca 20106 774
30 czerwca 20106 885
30 września 20106 983
31 grudnia 20107 110
31 marca 20117 040
30 czerwca 20117 030
30 września 20116 998
31 grudnia 20116 995
31 marca 20126 885
30 czerwca 20126 887
30 września 20126 816
31 grudnia 20126 842
31 marca 20136 746
30 czerwca 20136 743
30 września 20136 737
31 grudnia 20136 709
31 marca 20146 644
30 czerwca 20146 667
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie1 15717,4%
śląskie78411,8%
wielkopolskie72910,9%
małopolskie6179,3%
dolnośląskie4687,0%
łódzkie4677,0%
pomorskie3705,5%
kujawsko-pomorskie3575,4%
podkarpackie2854,3%
lubelskie2824,2%
zachodniopomorskie2644,0%
opolskie2233,3%
świętokrzyskie1922,9%
warmińsko-mazurskie1832,7%
lubuskie1642,5%
podlaskie1251,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,7% podmiotów), spółki cywilne (11,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 44481,7%
spółki cywilne78011,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3815,7%
spółki jawne330,5%
spółki komandytowe240,4%
spółki akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,3% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 29094,3%
własność zagraniczna2944,4%
własność prywatna krajowa pozostała450,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 58398,7%
od 10 do 49 zatrudnionych811,2%
od 50 do 249 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)109 339 476,4556 509 605,76248 154 183,2918 475 427,2116,932,77,548,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LPP TEX SPÓŁKA AKCYJNA (192,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LPP TEX SPÓŁKA AKCYJNA (*)64 419 807,8740 468 474,81192 191 241,8218 181 886,9228,244,99,537,2
GALTEX SPÓŁKA AKCYJNA44 919 668,5816 041 131,3655 962 941,47293 540,630,71,80,564,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.