Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • paliwa do pojazdów silnikowych,
  • smarów i płynów chłodzących dla pojazdów silnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej paliw, sklasyfikowanej w 46.71.Z,
  • sprzedaży detalicznej skroplonego gazu ziemnego do gotowania albo ogrzewania, sklasyfikowanej w 47.78.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 715 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 168
31 marca 20107 209
30 czerwca 20107 218
30 września 20107 209
31 grudnia 20107 213
31 marca 20117 171
30 czerwca 20117 096
30 września 20117 107
31 grudnia 20117 033
31 marca 20126 958
30 czerwca 20126 926
30 września 20126 902
31 grudnia 20126 916
31 marca 20136 907
30 czerwca 20136 878
30 września 20136 877
31 grudnia 20136 857
31 marca 20146 772
30 czerwca 20146 715
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), wielkopolskie (9,2% ogółu) oraz śląskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 04915,6%
wielkopolskie6209,2%
śląskie6079,0%
łódzkie5708,5%
lubelskie5518,2%
małopolskie5398,0%
dolnośląskie3755,6%
podkarpackie3525,2%
zachodniopomorskie3184,7%
kujawsko-pomorskie3024,5%
pomorskie2934,4%
świętokrzyskie2784,1%
lubuskie2353,5%
warmińsko-mazurskie2343,5%
podlaskie2043,0%
opolskie1882,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki cywilne (17,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 96259,0%
spółki cywilne1 15017,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością92513,8%
spółki jawne5638,4%
spółdzielnie600,9%
spółki komandytowe370,6%
spółki akcyjne110,2%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,0%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 28893,6%
własność prywatna krajowa pozostała3114,6%
własność zagraniczna390,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych390,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,4% podmiotów) i od 10 do 49 (15,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 59883,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1 05615,7%
od 50 do 249 zatrudnionych580,9%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 35 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,5 mld zł), LUKOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,4 mld zł) oraz NESTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 615 159 000,001 121 260 000,004 456 115 000,2661 309 000,003,85,51,430,6
LUKOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ589 161 200,32-241 547 500,002 387 033 800,00-44 819 100,00-7,618,6-1,9100,0
NESTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ242 725 600,0065 939 600,381 088 940 800,00-2 662 200,00-1,1-4,0-0,272,8
ADAM BARANOWSKI "APEXIM AB" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE150 232 245,2680 647 139,00465 098 758,6238 676 820,1125,748,08,346,3
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE, WARSZAWA413 087 000,00153 396 000,00392 847 000,0049 750 000,2512,032,412,762,9
ARIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 406 703,77576 377,11362 480 600,51-3 168 872,82-7,5-549,8-0,998,6
AS 24 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 033 209,7217 945 905,89343 756 490,777 704 450,108,742,92,279,8
PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 830 376,9211 278 098,57223 249 478,46818 250,872,77,30,462,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ETOLL" SPÓŁKA JAWNA JANUSZ TATARSKI, ZBIGNIEW TATARSKI, ADAM JAWORSKI33 911 056,4014 524 574,62152 879 692,793 610 356,8910,724,92,457,2
ATUT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 663 963,2822 986 384,23128 344 477,714 278 613,9611,418,63,339,0
HOREX A. I E.HOROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA34 069 251,9422 756 346,45124 320 020,134 255 124,1412,518,73,433,2
H.B.CRAB SPÓŁKA JAWNA, STACJA PALIW ZAJĄC ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF17 810 400,3811 221 621,24112 764 539,233 070 314,4417,227,42,737,0
WATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 468 298,327 806 171,89100 005 267,111 405 178,968,518,01,452,6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PETROPOL UTRATA, CHOLEWA, UTRATA SPÓŁKA JAWNA18 098 814,539 450 240,3193 278 691,622 761 837,1915,329,23,047,8
TOMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 712 714,146 933 022,7591 544 140,601 015 093,635,214,61,164,8
GALON-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 395 305,0827 953 891,0585 129 061,274 436 954,0414,115,95,211,0
WATKEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 780 968,9912 295 101,8182 716 495,431 828 718,817,114,92,252,3
FIRMA "BOR OLE" BORKOWICZ HENRYK11 443 317,035 161 830,1666 700 214,171 226 286,2710,723,81,854,9
LEMAR R.L.E. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA17 945 929,4614 584 206,1964 417 142,784 783 863,0026,732,87,418,7
MIESZALNIA PASZ, SPRZEDAŻ ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ STANISŁAW MARKOWSKI14 064 521,374 848 691,0263 004 839,23683 368,684,914,11,165,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.