Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową różnych wyrobów bez określonej specjalizacji.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 64 242 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200971 892
31 marca 201070 803
30 czerwca 201070 291
30 września 201069 858
31 grudnia 201069 550
31 marca 201168 993
30 czerwca 201166 547
30 września 201165 752
31 grudnia 201164 838
31 marca 201264 342
30 czerwca 201264 318
30 września 201264 329
31 grudnia 201264 276
31 marca 201364 113
30 czerwca 201364 087
30 września 201364 178
31 grudnia 201364 100
31 marca 201464 116
30 czerwca 201464 242
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,9% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie19 84030,9%
śląskie8 27212,9%
wielkopolskie6 47510,1%
małopolskie4 5887,1%
dolnośląskie4 0476,3%
łódzkie3 2235,0%
pomorskie3 1985,0%
zachodniopomorskie2 8224,4%
kujawsko-pomorskie2 5273,9%
lubelskie1 7142,7%
lubuskie1 4402,2%
podlaskie1 4012,2%
podkarpackie1 3462,1%
warmińsko-mazurskie1 2511,9%
świętokrzyskie1 1291,8%
opolskie9691,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (23,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza30 72447,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16 02224,9%
spółki cywilne14 97623,3%
spółki jawne1 5992,5%
spółki akcyjne3570,6%
spółki komandytowe3260,5%
spółdzielnie980,2%
spółki komandytowo-akcyjne580,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych530,1%
przedstawicielstwa zagraniczne190,0%
pozostałe100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych51 96380,9%
własność prywatna krajowa pozostała5 9859,3%
własność zagraniczna4 0706,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej8351,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5420,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4780,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2800,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,0%
własność państwowych osób prawnych160,0%
pozostałe310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,0% podmiotów) i od 10 do 49 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych60 40094,0%
od 10 do 49 zatrudnionych3 4245,3%
od 50 do 249 zatrudnionych3800,6%
powyżej 250 zatrudnionych380,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)39 400 976 488,5916 810 510 782,3681 227 273 146,472 143 462 107,755,412,82,657,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 461 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (7,8 mld zł), AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (6,2 mld zł) oraz EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (5,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA2 402 980 573,00457 104 760,007 791 759 447,00128 446 420,315,428,11,781,0
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 420 752 200,262 268 200 900,006 229 399 900,00145 620 000,003,36,42,348,7
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA1 712 916 224,35325 364 719,005 000 189 079,0063 149 188,003,719,41,381,0
Grupa Kapitałowa CIECH SPÓŁKA AKCYJNA3 928 937 000,00855 698 000,413 960 316 000,0020 603 000,000,52,40,578,2
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 037 603 766,27295 937 272,893 856 049 602,2842 872 379,424,114,51,171,5
LEKKERLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA407 942 353,7025 234 304,843 760 068 719,11-11 012 994,39-2,7-43,6-0,393,8
KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA666 539 178,5363 447 589,793 243 125 163,9932 524 532,824,951,31,090,5
SELGROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 346 425 500,30633 084 300,003 157 764 400,00113 876 900,008,518,03,653,0
Grupa Kapitałowa BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 641 036 000,801 546 343 676,893 013 617 184,6335 872 870,070,82,31,266,7
Grupa Kapitałowa AB SPÓŁKA AKCYJNA (*)788 409 000,00283 622 000,002 882 109 000,0035 160 000,154,512,41,264,0
BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 703 723 968,631 168 365 062,692 458 301 030,9817 863 668,040,71,50,756,8
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA2 424 578 000,00490 898 000,382 222 233 000,00-5 038 000,00-0,2-1,0-0,279,8
Grupa Kapitałowa ACTION SPÓŁKA AKCYJNA585 027 000,27188 772 000,002 105 901 000,0026 288 000,004,513,91,367,7
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA609 964 000,00213 637 000,222 053 678 000,0023 305 000,003,810,91,165,0
AB SPÓŁKA AKCYJNA (*)545 461 000,00221 784 000,241 633 513 000,0021 054 000,003,99,51,359,3
THYSSENKRUPP ENERGOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (*)732 191 095,13266 954 175,371 513 242 418,6650 018 392,736,818,73,363,5
SIEMENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)616 012 200,00306 806 700,001 443 839 200,3476 323 700,0012,424,95,350,2
BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ551 598 662,30183 018 813,531 265 063 760,7118 333 597,023,310,01,566,8
Grupa Kapitałowa KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA574 345 000,00270 860 000,231 132 874 000,0025 452 000,004,49,42,352,8
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA570 161 000,00268 767 000,001 124 608 000,2225 352 000,004,59,42,352,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.