Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej części elektronicznych, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
  • sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), sklasyfikowanej w 46.66.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 400 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 668
31 marca 20101 781
30 czerwca 20101 890
30 września 20101 944
31 grudnia 20102 005
31 marca 20112 075
30 czerwca 20112 105
30 września 20112 130
31 grudnia 20112 172
31 marca 20122 170
30 czerwca 20122 200
30 września 20122 226
31 grudnia 20122 264
31 marca 20132 278
30 czerwca 20132 323
30 września 20132 336
31 grudnia 20132 391
31 marca 20142 397
30 czerwca 20142 400
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (34,3% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie82434,3%
śląskie28812,0%
wielkopolskie2159,0%
dolnośląskie2128,8%
małopolskie1827,6%
łódzkie1345,6%
pomorskie1134,7%
kujawsko-pomorskie783,3%
lubelskie632,6%
zachodniopomorskie562,3%
warmińsko-mazurskie431,8%
świętokrzyskie421,8%
lubuskie401,7%
podlaskie381,6%
podkarpackie381,6%
opolskie341,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 46160,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością66327,6%
spółki cywilne1285,3%
spółki jawne662,8%
spółki komandytowe321,3%
spółki akcyjne271,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych140,6%
spółki komandytowo-akcyjne70,3%
spółdzielnie10,0%
instytucje gospodarki budżetowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,4% podmiotów), własność zagraniczna (7,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 07486,4%
własność zagraniczna1837,6%
własność prywatna krajowa pozostała552,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych301,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej251,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej190,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,4%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,8% podmiotów) i od 10 do 49 (5,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 25093,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1295,4%
od 50 do 249 zatrudnionych170,7%
powyżej 250 zatrudnionych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)3 468 499 845,651 277 385 432,058 546 089 301,44189 848 754,275,514,92,263,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mld zł), ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mld zł) oraz TECH DATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA923 237 000,00216 732 000,002 730 270 000,2139 359 000,004,318,21,476,5
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA787 864 000,00219 120 000,002 681 417 000,2936 334 000,004,616,61,472,2
TECH DATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)398 587 300,00132 016 600,001 500 537 900,3010 131 200,002,57,70,766,9
DELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)552 053 000,00121 934 200,00989 611 800,0018 671 000,233,415,31,977,9
RR DONNELLEY GLOBAL TURNKEY SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ250 503 138,16136 005 527,36482 228 302,8342 119 131,9416,831,08,745,7
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)93 281 800,0033 414 700,22349 019 600,002 123 300,002,36,40,664,2
AVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)94 702 691,1825 229 418,56319 017 561,095 845 367,036,223,21,873,4
Grupa Kapitałowa ARROW ECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 193 768,8653 985 044,29279 212 262,7410 885 263,337,020,23,965,4
ARROW ECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 686 639,6550 538 705,42274 135 487,7410 346 622,616,820,53,866,7
Grupa Kapitałowa COMP SPÓŁKA AKCYJNA460 219 000,00333 310 000,00259 917 000,3325 277 000,005,57,69,727,6
COMP SPÓŁKA AKCYJNA350 954 000,00256 807 000,00202 610 000,1120 791 000,005,98,110,326,8
RRC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 547 500,0017 374 300,25199 654 700,002 630 000,003,615,11,376,4
ISOURCE SPÓŁKA AKCYJNA64 941 574,7517 094 880,40185 668 657,423 131 902,354,818,31,773,7
XEROX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 871 533,5462 541 687,31181 258 670,3911 471 172,7912,018,36,334,8
Grupa Kapitałowa B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA96 440 000,0027 071 000,00151 157 000,001 425 000,121,55,30,971,9
MAXTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA67 106 252,595 776 587,96120 808 187,523 939 017,435,968,23,391,4
MGM SPÓŁKA AKCYJNA13 494 697,242 357 194,79113 790 920,481 013 874,537,543,00,982,5
COPI SPÓŁKA AKCYJNA62 185 963,946 591 761,24110 638 677,851 049 418,161,715,91,089,4
ASBIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 441 048,91-887 283,75108 770 582,5293 728,640,4-10,60,1100,0
TALEX SPÓŁKA AKCYJNA64 919 626,2043 882 923,43105 836 274,002 244 374,803,55,12,132,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.