Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, włączając motorowery,
  • sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do motocykli, włączając sprzedaż komisową i wysyłkową,
  • naprawę i konserwację motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 070 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 360
31 marca 20102 516
30 czerwca 20102 697
30 września 20102 786
31 grudnia 20102 702
31 marca 20112 802
30 czerwca 20112 877
30 września 20112 855
31 grudnia 20112 689
31 marca 20122 757
30 czerwca 20122 865
30 września 20122 846
31 grudnia 20122 746
31 marca 20132 804
30 czerwca 20132 954
30 września 20132 960
31 grudnia 20132 806
31 marca 20142 935
30 czerwca 20143 070
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), wielkopolskie (13,1% ogółu) oraz śląskie (12,7% ogółu).

mazowieckie51716,8%
wielkopolskie40213,1%
śląskie39012,7%
małopolskie2799,1%
dolnośląskie1956,4%
łódzkie1805,9%
podkarpackie1775,8%
lubelskie1545,0%
pomorskie1464,8%
kujawsko-pomorskie1434,7%
zachodniopomorskie1033,4%
lubuskie973,2%
opolskie792,6%
świętokrzyskie722,3%
podlaskie682,2%
warmińsko-mazurskie682,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,6% podmiotów), spółki cywilne (7,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 62985,6%
spółki cywilne2257,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1685,5%
spółki jawne301,0%
spółki komandytowe70,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,1%
spółki akcyjne40,1%
spółdzielnie20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność zagraniczna (1,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 98897,3%
własność zagraniczna481,6%
własność prywatna krajowa pozostała160,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 03298,8%
od 10 do 49 zatrudnionych371,2%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z)82 651 273,698 566 515,4399 290 065,003 184 298,423,937,23,289,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE (56,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE56 057 542,62-5 458 211,7456 017 793,16-335 165,55-0,66,1-0,6100,0
OLEK MOTOCYKLE ALEKSANDER GWÓŹDŹ18 868 914,8713 163 705,4722 067 815,884 189 520,3922,231,819,030,2
PROBIKE SPÓŁKA AKCYJNA7 724 816,20861 022,0221 204 456,70-670 056,42-8,7-77,8-3,288,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.