Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 949 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 040
31 marca 201018 134
30 czerwca 201018 210
30 września 201018 331
31 grudnia 201018 464
31 marca 201118 356
30 czerwca 201118 120
30 września 201118 091
31 grudnia 201117 960
31 marca 201217 896
30 czerwca 201217 933
30 września 201217 941
31 grudnia 201217 983
31 marca 201317 924
30 czerwca 201317 995
30 września 201318 004
31 grudnia 201317 974
31 marca 201417 959
30 czerwca 201417 949
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz śląskie (11,0% ogółu).

mazowieckie2 52114,0%
wielkopolskie2 16312,1%
śląskie1 97711,0%
dolnośląskie1 6969,4%
małopolskie1 4888,3%
łódzkie1 1246,3%
lubelskie9565,3%
pomorskie8905,0%
kujawsko-pomorskie8584,8%
zachodniopomorskie7864,4%
podkarpackie7814,4%
lubuskie7063,9%
świętokrzyskie6323,5%
podlaskie4832,7%
warmińsko-mazurskie4682,6%
opolskie4202,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,6% podmiotów), spółki cywilne (18,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 93177,6%
spółki cywilne3 31218,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4622,6%
spółki jawne2171,2%
spółki komandytowe90,1%
spółdzielnie80,0%
spółki akcyjne60,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 52397,6%
własność prywatna krajowa pozostała2571,4%
własność zagraniczna940,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej330,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,3% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17 63598,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3001,7%
od 50 do 249 zatrudnionych130,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)399 872 803,90210 487 802,79792 240 256,7939 793 145,0910,018,95,047,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SUDER & SUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (216,4 mln zł), SUDER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (129,0 mln zł) oraz SAF-HOLLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (96,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SUDER & SUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 882 834,7089 350 700,56216 417 660,468 028 591,805,79,03,736,6
SUDER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 653 253,0019 874 157,10129 030 866,427 706 354,5915,238,86,060,8
SAF-HOLLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 307 429,4821 496 930,7196 785 461,533 559 579,607,916,63,752,6
CUMMINS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE25 177 869,7911 110 917,7575 349 584,914 202 622,3216,737,85,655,9
WEBASTO PETEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 170 534,9923 678 334,5958 691 992,195 168 023,3319,021,88,812,9
PNEUHAGE-SERWIS OPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 880 563,713 514 465,4058 440 008,8538 845,720,21,10,181,4
HELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)28 030 659,3320 176 324,7850 912 163,774 872 817,9717,424,29,628,0
HEWEA CENTRUM TECHNIKI CARGOSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 441 546,167 523 479,6133 501 772,84154 083,810,62,10,571,6
SABAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 787 682,965 429 400,7524 943 233,81276 285,842,35,11,153,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MINIMOT" - S. BŁASZCZYK, A.TRZEPACZ - SPÓŁKA JAWNA8 357 136,664 564 122,5324 431 206,582 424 038,0029,053,19,945,4
TJT ŻAK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA13 967 593,77990 734,7319 029 340,363 433 940,8324,6346,618,192,9
RAJDY 4X4 SPÓŁKA AKCYJNA3 215 700,222 778 235,134 706 966,53-72 037,52-2,2-2,6-1,513,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.