Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 434 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 631
31 marca 20106 062
30 czerwca 20106 336
30 września 20106 540
31 grudnia 20106 689
31 marca 20116 839
30 czerwca 20116 971
30 września 20117 021
31 grudnia 20117 043
31 marca 20127 099
30 czerwca 20127 156
30 września 20127 203
31 grudnia 20127 213
31 marca 20137 232
30 czerwca 20137 241
30 września 20137 314
31 grudnia 20137 373
31 marca 20147 406
30 czerwca 20147 434
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,5% ogółu).

mazowieckie1 23316,6%
śląskie93912,6%
wielkopolskie85311,5%
dolnośląskie6418,6%
małopolskie5877,9%
łódzkie4496,0%
pomorskie3915,3%
podkarpackie3524,7%
kujawsko-pomorskie3494,7%
zachodniopomorskie2944,0%
lubuskie2803,8%
lubelskie2793,8%
świętokrzyskie2333,1%
warmińsko-mazurskie1942,6%
opolskie1882,5%
podlaskie1722,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 42272,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością87611,8%
spółki cywilne82411,1%
spółki jawne2313,1%
spółki komandytowe340,5%
spółki akcyjne270,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,1%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,2% podmiotów), własność zagraniczna (3,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 85292,2%
własność zagraniczna2513,4%
własność prywatna krajowa pozostała1632,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej700,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych360,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,4% podmiotów) i od 10 do 49 (4,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 01994,4%
od 10 do 49 zatrudnionych3594,8%
od 50 do 249 zatrudnionych480,6%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z)5 696 571 212,462 438 726 558,4111 669 503 951,60471 194 031,238,319,34,057,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 69 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł), INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł) oraz VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,9 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA1 322 301 000,00244 968 000,002 413 008 000,0063 683 000,264,826,02,681,5
INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA1 277 225 000,00525 132 000,002 133 050 000,1446 004 000,003,68,82,258,9
VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 072 712 000,20525 336 000,001 873 609 000,00190 219 000,0017,736,210,251,0
Grupa Kapitałowa FOTA SPÓŁKA AKCYJNA400 604 000,00142 137 000,18731 039 000,00-8 800 000,00-2,2-6,2-1,264,5
Grupa Kapitałowa CONTINENTAL OPONY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 456 100,2565 938 100,00656 037 400,004 338 200,002,06,60,769,5
CONTINENTAL OPONY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ208 147 300,0065 944 100,00646 163 300,001 226 100,120,61,90,268,3
Grupa Kapitałowa HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA201 394 783,2293 649 390,97617 833 229,1018 387 647,499,119,63,053,5
HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA199 502 430,3494 311 216,00596 381 406,6517 729 340,188,918,83,052,7
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA347 525 000,00146 037 000,00497 972 000,38-13 429 000,00-3,9-9,2-2,758,0
Grupa Kapitałowa AUTODISTRIBUTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 398 192,9936 846 383,36453 979 387,33950 305,720,62,60,276,7
INTER - TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 713 151,3121 648 513,00329 483 280,005 084 382,003,623,51,584,5
AUTODISTRIBUTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 940 467,3024 358 286,11318 109 150,81-1 117 566,63-1,3-4,6-0,471,7
OPOLTRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWO-PRODUKCYJNE JANUSZ WISZCZUK170 771 758,6876 742 777,62304 955 250,4113 834 120,708,118,04,555,1
HART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 357 143,7196 373 195,66304 476 869,2822 579 787,7719,123,47,418,6
BRIDGESTONE SALES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 159 900,8048 132 150,45302 321 994,872 570 682,003,65,30,932,4
AUTODISTRIBUTION POLSKA AFTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 998 527,6115 154 938,05259 201 116,351 963 619,932,313,00,882,0
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA104 630 598,9729 368 602,01244 253 973,099 792 421,299,433,34,071,9
NSK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)73 814 000,2324 557 000,00237 579 000,004 980 000,006,820,32,166,7
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA "GORDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 271 829,5825 344 366,70228 422 263,7614 560 704,1223,457,56,459,3
Grupa Kapitałowa NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 263 550,0024 782 203,00219 030 424,0013 446 412,256,654,36,187,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.