Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
  • naprawy mechaniczne,
  • naprawy elektryczne,
  • naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
  • przeglądy,
  • naprawy nadwozia,
  • naprawy części,
  • mycie, polerowanie itp.,
  • lakierowanie i malowanie,
  • naprawy szyb i okien,
  • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11.Z,
 • konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
 • wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 78 631 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200974 855
31 marca 201075 123
30 czerwca 201076 782
30 września 201078 154
31 grudnia 201079 060
31 marca 201179 016
30 czerwca 201178 169
30 września 201178 057
31 grudnia 201177 237
31 marca 201276 153
30 czerwca 201276 375
30 września 201276 400
31 grudnia 201276 462
31 marca 201375 754
30 czerwca 201376 854
30 września 201377 545
31 grudnia 201377 399
31 marca 201477 491
30 czerwca 201478 631
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie12 03115,3%
śląskie9 62412,2%
wielkopolskie8 84911,3%
małopolskie6 8718,7%
dolnośląskie6 0077,6%
łódzkie4 9106,2%
pomorskie4 7036,0%
lubelskie3 8424,9%
kujawsko-pomorskie3 8234,9%
zachodniopomorskie3 6744,7%
podkarpackie3 5544,5%
świętokrzyskie2 4033,1%
lubuskie2 1802,8%
warmińsko-mazurskie2 1762,8%
opolskie2 0352,6%
podlaskie1 9492,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,2% podmiotów), spółki cywilne (7,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza70 91890,2%
spółki cywilne5 7957,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4561,9%
spółki jawne3460,4%
spółki komandytowe570,1%
spółdzielnie300,0%
spółki akcyjne190,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
stowarzyszenia30,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych77 67698,8%
własność prywatna krajowa pozostała6100,8%
własność zagraniczna1610,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych460,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej300,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność samorządowa30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,2% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych77 22698,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1 3421,7%
od 50 do 249 zatrudnionych610,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)756 231 880,77264 972 442,751 474 772 068,0926 432 062,123,510,01,865,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BEMO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (389,0 mln zł), AUTO PARTNER JAN GARCAREK I ANDRZEJ GARCAREK SPÓŁKA JAWNA (130,9 mln zł) oraz SOBIESŁAW ZASADA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (117,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BEMO MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ280 672 793,8891 047 014,98389 012 733,406 137 642,452,26,71,667,6
AUTO PARTNER JAN GARCAREK I ANDRZEJ GARCAREK SPÓŁKA JAWNA35 339 629,5114 476 581,64130 946 414,618 378 758,3523,757,96,459,0
SOBIESŁAW ZASADA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 591 311,9810 359 782,38117 476 915,901 577 651,953,915,21,374,5
ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA19 070 426,80958 074,50109 067 528,022 611 449,1813,7272,62,495,0
CHYLIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 468 423,4311 400 775,5695 874 012,184 106 596,6611,036,04,369,6
Z&Z AUTO ZŁOMAŃCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 791 237,835 338 690,8771 512 389,081 163 552,943,721,81,683,2
MAREK OWCZAREK11 995 336,83636 170,3766 229 399,3887 807,170,713,80,194,7
Grupa Kapitałowa KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 240 891,041 634 923,3564 769 039,76215 746,910,413,20,396,9
LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 516 900,2915 428 200,0055 130 600,002 949 200,008,319,15,456,6
HOŁOWIŃSCY-SCANSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 407 656,2313 974 186,8347 702 180,66335 341,581,62,40,734,7
SCAN-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 343 957,4013 726 971,0144 170 490,70769 106,124,75,61,716,0
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE SPÓŁKA AKCYJNA13 903 687,377 591 293,9241 211 170,52-3 042 828,37-21,9-40,1-7,445,4
AUTO-CENTRUM PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA34 147 601,049 044 683,0038 066 679,20-137 715,12-0,4-1,5-0,473,5
POLIMERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 839 886,964 295 540,7231 208 708,453 740,170,00,10,051,4
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 792 401,9316 631 576,9731 193 620,211 162 643,676,57,03,76,5
TRANSBUD NOWA HUTA SPÓŁKA AKCYJNA30 843 644,7511 881 856,7228 833 514,28947 586,623,18,03,361,5
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 936 422,312 360 861,9328 615 098,94-1 389 326,67-11,6-58,9-4,980,2
W.A.S. WIETMARSCHER-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 282 975,799 202 440,1928 294 139,81-618 753,04-3,2-6,7-2,252,3
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 819 679,412 904 812,8127 330 960,5431 324,950,51,10,157,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMARK KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 467 040,8214 178 935,5015 112 631,59210 881,291,41,51,48,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.