Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

 • instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
 • instalacji pieców, wieży chłodniczej,
 • instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji przewodów doprowadzających parę,
 • instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
 • instalacji systemów zraszania trawników,
 • instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 38 711 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200940 563
31 marca 201040 258
30 czerwca 201040 817
30 września 201041 139
31 grudnia 201041 118
31 marca 201140 741
30 czerwca 201140 127
30 września 201140 102
31 grudnia 201139 535
31 marca 201238 731
30 czerwca 201239 241
30 września 201239 334
31 grudnia 201238 866
31 marca 201338 216
30 czerwca 201338 777
30 września 201339 173
31 grudnia 201338 518
31 marca 201438 314
30 czerwca 201438 711
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie6 42316,6%
śląskie4 70712,2%
wielkopolskie4 24011,0%
małopolskie3 4208,8%
dolnośląskie3 1638,2%
pomorskie2 5076,5%
łódzkie2 2605,8%
zachodniopomorskie1 9074,9%
kujawsko-pomorskie1 8024,7%
podkarpackie1 6984,4%
lubelskie1 5484,0%
opolskie1 0932,8%
warmińsko-mazurskie1 0252,6%
świętokrzyskie1 0232,6%
podlaskie9612,5%
lubuskie9342,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,4% podmiotów), spółki cywilne (7,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza33 84387,4%
spółki cywilne2 7497,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 6984,4%
spółki jawne2860,7%
spółki komandytowe770,2%
spółki akcyjne300,1%
spółdzielnie110,0%
spółki komandytowo-akcyjne100,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,0%
stowarzyszenia20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych37 97498,1%
własność prywatna krajowa pozostała4681,2%
własność zagraniczna1040,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych710,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,1% podmiotów) i od 10 do 49 (3,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych37 21696,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1 3863,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1040,3%
powyżej 250 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)1 224 212 971,63576 768 531,721 996 325 178,6896 156 713,657,916,74,852,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (309,0 mln zł), Grupa Kapitałowa INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (286,2 mln zł) oraz INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (258,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 222 000,0074 598 000,00308 984 000,3241 241 000,0019,355,313,465,0
Grupa Kapitałowa INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA230 754 629,52141 029 219,68286 170 845,5917 353 150,447,512,36,138,9
INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA199 860 379,08127 894 143,78258 168 564,5317 247 797,938,613,56,736,0
TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 952 353,7629 887 339,72149 416 721,5410 335 494,2615,434,66,955,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI BUDOWLANYCH "UNIMAX" SPÓŁKA AKCYJNA93 889 584,4632 391 748,24148 419 859,757 395 516,137,922,85,065,5
B&W USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BOŻENA DZIDKOWSKA43 162 708,6324 595 963,3774 485 823,117 578 526,0817,630,810,243,0
SOBET SPÓŁKA AKCYJNA68 886 011,3713 305 942,0269 562 030,3976 546,360,10,60,180,7
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI BUDOWLANYCH "UNIMAX" SPÓŁKA AKCYJNA30 745 906,5715 649 603,4259 628 607,662 055 831,776,713,13,549,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE KLIMAWENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 734 593,9212 567 291,8959 561 952,071 100 774,774,68,81,947,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "POLONEZ PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 619 733,9852 391 624,7654 173 942,342 323 006,543,44,44,322,5
SACK INVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 903 374,2712 317 763,1352 606 284,39171 871,960,91,40,334,8
ZISTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 637 630,855 874 435,6648 992 530,811 780 819,399,130,33,670,1
INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA21 761 670,818 906 441,0247 534 805,55519 617,672,45,81,159,1
YIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 406 700,006 331 800,2147 069 300,00-9 583 000,00-32,6-151,4-20,478,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 209 601,313 121 157,4946 829 861,47298 546,002,99,60,669,4
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 872 906,743 900 879,5244 958 078,522 412 148,4110,661,85,483,0
EIFFAGE INSTALACJE TECHELIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 939 356,342 320 604,9038 387 633,87-155 138,03-0,8-6,7-0,487,8
TKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 504 930,058 205 916,0738 184 209,83-3 290 141,07-24,4-40,1-8,639,2
YIT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 107 501,245 440 965,2537 929 903,14638 451,574,911,71,758,5
CREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 063 622,569 869 461,3635 712 163,33496 481,202,35,01,455,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.