Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych110 61489,9%
własność prywatna krajowa pozostała6 0094,9%
własność zagraniczna3 0102,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 3111,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7390,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6290,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5480,4%
własność samorządowa790,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych410,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,0%
pozostałe770,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (45,3% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,0% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (12,2% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24445,3%
własność prywatna krajowa pozostała12423,0%
własność zagraniczna6612,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej305,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych213,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej132,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej71,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,9%
własność państwowych osób prawnych40,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,6%
pozostałe112,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (26,1% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (25,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (17,0% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała6 866 520 566,41 zł26,1%
własność krajowych osób fizycznych6 641 237 382,13 zł25,2%
własność zagraniczna4 470 565 139,36 zł17,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 868 822 169,88 zł10,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 000 300 345,53 zł7,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 140 297 075,72 zł4,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 057 129 452,68 zł4,0%
własność skarbu państwa567 867 958,92 zł2,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej334 363 696,68 zł1,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej139 682 797,55 zł0,5%
pozostałe233 248 631 zł0,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.