Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych,
  • produkcję oraz dystrybucję schłodzonego powietrza,
  • produkcję oraz dystrybucję wody schłodzonej dla celów chłodniczych,
  • produkcję lodu dla celów żywnościowych lub nie (np. dla celów chłodniczych).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 927 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009984
31 marca 2010983
30 czerwca 2010917
30 września 2010953
31 grudnia 20101 018
31 marca 20111 009
30 czerwca 2011910
30 września 2011928
31 grudnia 20111 005
31 marca 20121 002
30 czerwca 2012908
30 września 2012937
31 grudnia 20121 025
31 marca 20131 022
30 czerwca 2013925
30 września 2013951
31 grudnia 20131 034
31 marca 20141 030
30 czerwca 2014927
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa zachodniopomorskie (11,3% ogółu), mazowieckie (10,7% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

zachodniopomorskie10511,3%
mazowieckie9910,7%
śląskie929,9%
wielkopolskie748,0%
pomorskie748,0%
dolnośląskie677,2%
kujawsko-pomorskie667,1%
lubelskie576,1%
warmińsko-mazurskie566,0%
małopolskie495,3%
łódzkie444,7%
lubuskie424,5%
podlaskie303,2%
podkarpackie262,8%
świętokrzyskie262,8%
opolskie202,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (56,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (30,1% podmiotów) oraz spółki akcyjne (4,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością52556,6%
indywidualna działalność gospodarcza27930,1%
spółki akcyjne394,2%
spółki cywilne343,7%
spółdzielnie222,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne121,3%
spółki jawne70,8%
spółki komandytowe60,6%
spółki komandytowo-akcyjne20,2%
wspólnoty samorządowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (46,6% podmiotów), własność samorządowa (23,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (13,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych43246,6%
własność samorządowa21423,1%
własność prywatna krajowa pozostała12913,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej313,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej232,5%
własność zagraniczna222,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej151,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych131,4%
własność państwowych osób prawnych91,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej70,8%
pozostałe323,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (58,0% podmiotów) i od 10 do 49 (21,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych53858,0%
od 10 do 49 zatrudnionych20021,6%
od 50 do 249 zatrudnionych15116,3%
powyżej 250 zatrudnionych384,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)24 248 261 972,2815 638 572 992,7715 487 121 982,011 206 632 117,455,07,77,835,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 185 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa DALKIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł), Grupa Kapitałowa DALKIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (1,5 mld zł) oraz DALKIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa DALKIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 011 928 100,001 907 980 200,002 259 961 800,42111 690 400,002,85,94,952,4
Grupa Kapitałowa DALKIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 561 497 595,001 018 515 584,771 463 039 159,7761 824 816,514,06,14,234,8
DALKIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 568 384 401,271 026 806 252,711 440 603 835,7462 287 365,334,06,14,334,5
Grupa Kapitałowa ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA1 853 252 000,001 035 535 000,001 020 190 000,13139 299 000,007,513,513,744,1
DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA1 247 884 643,84932 012 077,83959 087 279,15134 910 022,4810,814,514,125,3
Grupa Kapitałowa EDF WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA1 200 223 524,33695 713 246,24780 146 135,6988 896 844,917,412,811,442,0
EDF WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA1 103 967 166,24689 690 671,82644 471 120,5984 616 863,647,712,313,137,5
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 326 764 120,07338 854 066,00616 693 016,7728 935 174,272,28,54,774,5
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA1 322 785 000,28885 375 000,00587 237 000,0092 962 000,007,010,515,833,1
DALKIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI SPÓŁKA AKCYJNA484 568 753,55312 415 496,36581 123 189,8975 875 511,3415,724,313,135,5
Grupa Kapitałowa EDF KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA830 515 556,33563 997 199,31572 305 357,0785 980 798,3710,415,215,032,1
EDF KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA805 033 156,04556 179 599,47546 024 096,6384 030 531,7810,415,115,430,9
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA766 967 606,74334 700 436,46425 887 830,758 722 832,301,12,62,156,4
FENICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ272 949 643,67215 525 438,63422 230 410,7147 194 405,2517,321,911,221,0
Grupa Kapitałowa ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ667 231 179,60437 942 982,29376 523 960,43-145 771,18-0,0-0,0-0,034,4
Grupa Kapitałowa GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ405 886 546,71219 194 170,11367 112 042,9129 584 443,037,313,58,146,0
DALKIA POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA642 514 151,08319 937 081,41362 029 883,1853 281 003,498,316,714,750,2
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ407 180 316,54224 874 672,03354 904 266,1832 659 328,728,014,59,244,8
ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ500 619 236,57373 116 378,99348 590 613,9358 085 033,4611,615,616,725,5
Grupa Kapitałowa ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA433 549 613,93211 313 779,99308 510 309,7421 854 483,915,010,37,151,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.