Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż detaliczną i hurtową paliw gazowych dostarczanych użytkownikom systemem sieciowym,
  • działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż paliw gazowych za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki,
  • zdolność wymienną towarów i transportu dla paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.Z,
  • sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
  • sprzedaży bezpośredniej paliw (oleju opałowego, drewna opałowego), sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 54 aktywne podmioty działające w tej branży, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200927
31 marca 201028
30 czerwca 201034
30 września 201034
31 grudnia 201035
31 marca 201135
30 czerwca 201139
30 września 201139
31 grudnia 201139
31 marca 201236
30 czerwca 201240
30 września 201245
31 grudnia 201248
31 marca 201349
30 czerwca 201348
30 września 201350
31 grudnia 201350
31 marca 201452
30 czerwca 201454
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), śląskie (14,8% ogółu) oraz pomorskie (7,4% ogółu).

mazowieckie1833,3%
śląskie814,8%
pomorskie47,4%
łódzkie35,6%
opolskie35,6%
lubuskie35,6%
lubelskie35,6%
warmińsko-mazurskie23,7%
wielkopolskie23,7%
małopolskie23,7%
kujawsko-pomorskie23,7%
podkarpackie11,9%
dolnośląskie11,9%
świętokrzyskie11,9%
zachodniopomorskie11,9%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2750,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1731,5%
spółki akcyjne47,4%
spółki cywilne35,6%
spółki komandytowo-akcyjne23,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4481,5%
własność prywatna krajowa pozostała35,6%
własność zagraniczna35,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23,7%
własność państwowych osób prawnych11,9%
własność samorządowa11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5194,4%
od 10 do 49 zatrudnionych23,7%
powyżej 250 zatrudnionych11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,001 702 121 000,006,79,18,327,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (21,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA34 316 239 000,3123 519 470 000,0021 281 161 000,002 457 184 000,007,210,511,631,5
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,291 702 121 000,006,79,18,327,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.