Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom,
  • działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki,
  • działalność w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 573 aktywne podmioty działające w tej branży, o 34,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200995
31 marca 2010103
30 czerwca 2010118
30 września 2010131
31 grudnia 2010158
31 marca 2011175
30 czerwca 2011196
30 września 2011220
31 grudnia 2011253
31 marca 2012288
30 czerwca 2012312
30 września 2012338
31 grudnia 2012367
31 marca 2013386
30 czerwca 2013427
30 września 2013455
31 grudnia 2013502
31 marca 2014551
30 czerwca 2014573
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (35,1% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (8,7% ogółu).

mazowieckie20135,1%
śląskie6511,3%
wielkopolskie508,7%
pomorskie457,9%
małopolskie447,7%
podkarpackie356,1%
dolnośląskie315,4%
łódzkie244,2%
lubelskie162,8%
kujawsko-pomorskie142,4%
zachodniopomorskie122,1%
świętokrzyskie91,6%
opolskie91,6%
lubuskie81,4%
warmińsko-mazurskie61,0%
podlaskie40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (37,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,3% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25845,0%
indywidualna działalność gospodarcza21437,3%
spółki cywilne427,3%
spółki akcyjne305,2%
spółki komandytowe132,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych81,4%
spółki jawne50,9%
spółki komandytowo-akcyjne30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (69,3% podmiotów), własność zagraniczna (12,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych39769,3%
własność zagraniczna7212,6%
własność prywatna krajowa pozostała518,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych162,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej101,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej71,2%
własność państwowych osób prawnych30,5%
własność skarbu państwa20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
pozostałe40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,3% podmiotów) i od 10 do 49 (4,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych52992,3%
od 10 do 49 zatrudnionych254,4%
od 50 do 249 zatrudnionych142,4%
powyżej 250 zatrudnionych50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)76 530 892 958,9253 654 098 816,8862 761 052 453,474 153 388 069,005,47,76,629,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 25 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (20,5 mld zł), PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA (12,9 mld zł) oraz PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (11,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA51 473 939 000,0037 682 773 000,4320 476 465 000,003 627 087 000,007,19,617,726,8
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA7 348 046 295,304 971 388 491,4612 914 844 088,08190 334 257,532,63,81,532,3
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA32 002 907 058,5528 519 569 847,7511 663 346 286,232 920 423 465,459,110,225,010,9
Grupa Kapitałowa TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA23 430 284 000,0014 704 825 000,0011 108 492 000,00991 383 000,334,26,78,937,2
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA1 772 725 167,80416 582 583,808 383 919 565,24186 360 065,2910,544,72,276,5
Grupa Kapitałowa ENEA SPÓŁKA AKCYJNA12 836 705 000,009 852 574 000,008 087 940 000,36639 381 000,005,06,57,923,3
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA18 445 185 000,3616 523 681 000,007 172 814 000,00190 478 000,001,01,22,710,4
ENEA SPÓŁKA AKCYJNA11 075 352 000,00120 115 000,006 558 983 000,00364 386 000,303,3303,45,698,9
TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 471 474 947,34314 191 073,226 132 943 013,3562 234 163,744,219,81,078,7
EDF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 220 702,5531 629 897,683 477 059 777,3112 948 897,682,840,90,493,2
RWE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2 691 495 054,932 078 611 392,652 712 573 191,40169 382 407,436,38,26,222,8
ELBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ123 139 576,33106 764 992,391 388 155 086,5132 540 137,9026,430,52,313,3
MERCURIA ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 603 951,4710 461 511,39485 442 282,612 891 011,395,127,60,681,5
Grupa Kapitałowa IDEON SPÓŁKA AKCYJNA309 680 000,00140 898 000,00236 261 000,00-8 676 999,72-2,8-6,2-3,754,5
CEZ TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 138 549,364 493 191,71231 526 636,35447 505,330,910,00,291,4
E.ON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 566 167,6019 148 735,58214 916 917,94-7 245 708,65-15,9-37,8-3,458,0
INTER ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA25 645 160,185 645 478,85188 430 315,74291 382,881,15,20,278,0
IDEON SPÓŁKA AKCYJNA348 590 000,29202 135 000,00186 054 000,003 124 000,000,91,61,742,0
ELEKTRIM-VOLT SPÓŁKA AKCYJNA88 225 000,0084 081 000,00180 016 000,004 884 000,245,55,82,74,7
FITEN SPÓŁKA AKCYJNA34 271 678,9514 274 248,02172 425 426,771 280 512,543,79,00,758,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.