Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność systemów dystrybucji (obejmujących linie, słupy, liczniki oraz instalacje elektryczne), przesyłających energię elektryczną z miejsca jej wytworzenia lub z systemu przesyłowego, do odbiorcy końcowego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 175 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009120
31 marca 2010123
30 czerwca 2010121
30 września 2010126
31 grudnia 2010131
31 marca 2011136
30 czerwca 2011143
30 września 2011145
31 grudnia 2011147
31 marca 2012156
30 czerwca 2012156
30 września 2012160
31 grudnia 2012161
31 marca 2013170
30 czerwca 2013171
30 września 2013171
31 grudnia 2013172
31 marca 2014168
30 czerwca 2014175
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), zachodniopomorskie (14,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie4022,9%
zachodniopomorskie2514,3%
wielkopolskie1910,9%
śląskie1810,3%
dolnośląskie1810,3%
łódzkie105,7%
podkarpackie105,7%
pomorskie95,1%
kujawsko-pomorskie74,0%
lubelskie63,4%
lubuskie31,7%
świętokrzyskie31,7%
warmińsko-mazurskie21,1%
opolskie21,1%
małopolskie21,1%
podlaskie10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (60,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (20,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (9,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10660,6%
indywidualna działalność gospodarcza3520,0%
spółki akcyjne179,7%
spółki komandytowe84,6%
spółki cywilne52,9%
spółki komandytowo-akcyjne21,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,6%
spółki jawne10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (57,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (9,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10057,1%
własność prywatna krajowa pozostała2916,6%
własność zagraniczna169,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych84,6%
własność państwowych osób prawnych63,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej42,3%
własność skarbu państwa31,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych21,1%
pozostałe31,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,0% podmiotów) i od 10 do 49 (10,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych13376,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1810,3%
od 50 do 249 zatrudnionych137,4%
powyżej 250 zatrudnionych116,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)49 016 627 052,2133 392 404 578,2918 221 339 113,501 624 917 503,183,34,98,931,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA (4,9 mld zł), Grupa Kapitałowa ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł) oraz ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA16 159 489 952,3413 888 684 208,574 939 279 665,97389 471 563,222,42,87,914,1
Grupa Kapitałowa ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA8 744 311 757,133 811 342 143,053 074 012 439,57136 720 379,801,63,64,556,4
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA8 557 297 618,713 904 035 993,813 014 192 986,49195 340 109,182,35,06,554,4
PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA1 743 910 247,10790 388 890,752 908 682 459,46131 621 388,377,616,74,554,7
ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 865 636 000,394 285 939 000,002 629 997 000,00219 553 000,003,75,18,426,9
TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA4 275 126 499,642 952 695 540,471 929 423 699,54158 461 259,473,75,48,230,9
TAURON DYSTRYBUCJA GZE SPÓŁKA AKCYJNA3 364 619 445,232 995 069 395,821 170 994 317,03142 816 145,214,24,812,211,0
RWE STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 096 946 459,932 665 646 171,26881 611 172,5336 707 421,641,21,44,213,9
ENESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 555 219,3357 309 838,00191 741 287,08918 837,941,11,60,533,0
ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 612 334,653 763 923,3686 548 649,721 537 194,167,840,81,880,8
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK-DYSTRYBUCJA ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI44 362 620,918 091 460,5279 569 916,05712 380,911,68,80,981,8
POLENERGIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 431 456,8325 398 991,1062 865 279,111 111 381,991,94,41,856,5
VATTENFALL ENERGY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ487 307 159,6767 999 876,5543 087 111,8420 994 407,434,330,948,786,1
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 840 026,5614 715 832,2742 398 956,901 980 532,889,113,54,732,6
Grupa Kapitałowa STOCZNIA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA538 423 300,89-1 407 592 252,7636 675 572,9286 620 987,2616,1-6,2236,2100,0
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 307 248,0110 522 673,5634 820 925,351 327 393,447,712,63,839,2
ZAKŁAD ENERGO-MECHANICZNY ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 237 867,4417 584 060,7333 698 136,69565 466,482,43,21,724,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "ESV" SPÓŁKA AKCYJNA38 195 390,8415 097 533,2233 547 361,353 448 985,469,022,810,360,5
STOCZNIA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA537 281 827,69-1 409 776 667,1831 569 706,6685 505 097,3715,9-6,1270,9100,0
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ELEKTROWNIA-WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA18 549 130,8510 338 470,3425 155 817,012 194 212,1911,821,28,744,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.